Ontwerpwijzigingsplan Harderwijkerstraat 72 en ontwerpbesluit hogere waarde voor kavel (C 11676)

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ontwerp binnenplans wijzigingsplan
Locatie (postcode)
  • 3881BZ 1
Publicatiedatum
17-07-2019
Einddatum
28-08-2019
Bekendmaking

Van vrijdag 19 juli 2019 tot vrijdag 30 augustus 2019 ligt in de publiekswinkel voor eenieder ter inzage het ontwerpwijzigingsplan Harderwijkerstraat 72 en ontwerpbesluit hogere waarde voor kavel (C 11676).

Beschrijving

Het bestemmingsplan maakt de ontwikkeling van 1 vrijstaande woning mogelijk op het perceel ten noorden van de Harderwijkerstraat 70. Voor de realisatie van de nieuwe woning is een bouwvlak opgenomen. Voor het toekennen van de bouwmogelijkheid wordt gebruik gemaakt van de binnenplanse wijzigingsbevoegdheid uit het bestemmingsplan Kom Noord en Zuidoost. Het bestemmingsplan bestaat uit een toelichting, regels en een verbeelding (kaart).
Het besluit hogere waarde is genomen omdat uit akoestisch onderzoek blijkt dat voor de nieuwe woning niet voldaan kan worden aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB vanwege het wegverkeerslawaai afkomstig van de Oude Rijksweg (N303). Omdat maatregelen aan de weg en in het overdrachtsgebied redelijkerwijs niet haalbaar zijn, maar voor de woning wel voldaan kan worden aan het geluidbeleid, wordt een hogere waarde aan de nieuw te realiseren woning toegekend.

Procedure

Het ontwerpwijzigingsplan kunt u digitaal inzien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het plan is via het volgende plan IDN-nummer te raadplegen: NL.IMRO.0273.WPBKHwijkstr72-ON01. Het ontwerpwijzigingsplan en het besluit hogere waarde kunt u ook met ambtelijke ondersteuning inzien in het gemeentehuis van Putten. U bent iedere werkdag welkom van 08.30 tot 12.30 uur. Op afspraak, telefoonnummer (0341) 359 731, kunnen de stukken buiten de hiervoor genoemde uren worden geraadpleegd. Voor het beantwoorden van eventuele vragen kunt u een afspraak maken via hetzelfde telefoonnummer.

Binnen de termijn dat het ontwerpwijzigingsplan ter inzage ligt, kunnen zowel schriftelijk (wat de voorkeur heeft) als mondeling zienswijzen over het ontwerpwijzigingsplan kenbaar worden gemaakt bij het college van burgemeester en wethouders.