Ontwerpbestemmingsplan herziening locatie Matchpoint

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ontwerp
Locatie (postcode)
  • 3881BZ 1
Publicatiedatum
17-07-2019
Einddatum
28-08-2019
Bekendmaking

Van 19 juli 2019 tot 30 augustus 2019 ligt in de Publiekswinkel aan de Verlengde Dorpsstraat 3 voor eenieder ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan herziening locatie Matchpoint.

Beschrijving

De herziening houdt in dat de toegangsweg naar het nieuwe woonhofje enkele meters naar het westen wordt verplaatst. Hierdoor komt een rij van 4 woningen te vervallen en wordt de vrijgekomen ruimte ingevuld door 2 vrijstaande woningen. Het bestemmingsplan bestaat uit een toelichting, regels en een verbeelding (kaart).

Procedure

Het ontwerpbestemmingsplan kunt u digitaal inzien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het plan is via het volgende plan IDN-nummer te raadplegen: NL.IMRO.0273.BPBKherMenne-ON01.

Het bestemmingsplan kunt u ook met ambtelijke ondersteuning inzien in het gemeentehuis van Putten. U bent iedere werkdag welkom van 08.30 tot 12.30 uur. Op afspraak, telefoonnummer (0341) 359 731, kunnen de stukken buiten de hiervoor genoemde uren worden geraadpleegd. Voor het beantwoorden van eventuele vragen kunt u een afspraak maken via hetzelfde telefoonnummer.


Binnen de termijn dat het ontwerp ter inzage ligt, kunnen zowel schriftelijk (wat de voorkeur heeft) als mondeling, zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar worden gemaakt bij de gemeenteraad, Postbus 400, 3880 AK te Putten.