Ontwerpbestemmingsplan Schovenhorsterveldweg 3, 5, 8 en 8A

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ontwerp
Locatie (postcode)
  • 3881PB 3
Publicatiedatum
25-07-2019
Einddatum
05-09-2019
Bekendmaking

Van 25 juli tot 5 augustus 2019 ligt in de Publiekswinkel aan de Verlengde Dorpsstraat 3 voor eenieder ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan Schovenhorsterveldweg 3, 5, 8 en 8A. 

Beschrijving

Dit ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op het ruilen van de woonbestemming met de recreatiebestemming.

Procedure

Het ontwerpbestemmingsplan kan worden ingezien op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur. Ook kunnen de stukken op afspraak, telefoonnummer (0341) 359 732, worden ingezien op donderdagavond bij de receptie van de Publiekswinkel tot 19.00 uur. Voor het beantwoorden van eventuele vragen kan een afspraak worden gemaakt via hetzelfde telefoonnummer.

Het plan is digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl met IMRO-nummer: NL.IMRO.0273.BPBGSchovenhorster-ON01. Binnen de termijn dat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt, kunnen zowel schriftelijk (wat de voorkeur heeft) als mondeling zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar worden gemaakt bij de gemeenteraad.