Ontwerpwijzigingsplan Huinerkerkpad 6

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ontwerp binnenplans wijzigingsplan
Locatie (postcode)
  • 3882LC 6
Publicatiedatum
19-09-2019
Einddatum
31-10-2019
Bekendmaking

Van 19 september tot 31 oktober 2019 ligt in het gemeentehuis voor eenieder ter inzage ligt het ontwerpwijzigingsplan Huinerkerkpad 6.

Beschrijving

Dit ontwerpwijzigingsplan heeft betrekking op het saneren van de agrarische bestemming van het perceel en het toevoegen van een extra woning.

Procedure

Het ontwerpplan kan worden ingezien op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur. Tevens kunnen de stukken op afspraak, telefoonnummer (0341) 359 732, worden ingezien op donderdagavond bij de receptie van het gemeentehuis tot 19.00 uur. Voor het beantwoorden van eventuele vragen kan een afspraak worden gemaakt via hetzelfde telefoonnummer. Het ontwerpplan is te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl onder het nummer: NL.IMRO.0273.WPBGHuinerkerkpad6-ON01.

Binnen de termijn dat het ontwerpwijzigingsplan ter inzage ligt, kunnen zowel schriftelijk (wat de voorkeur heeft) als mondeling zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar worden gemaakt bij het college van burgemeester en wethouders.