Uitroepteken   Coronavirus: alles over de maatregelen en onze dienstverlening.

Verkeersbesluit Parkeerplaatsen Politie

Type bekendmaking
verkeersbesluit
Status
besluit genomen
Locatie (postcode)
  • 3881BZ 1
Publicatiedatum
13-11-2019
Einddatum
25-12-2019
Kaart behorende bij: Verkeersbesluit Parkeerplaatsen Politie

Burgemeester en wethouders hebben een verkeersbesluit genomen voor

Beschrijving

het reserveren van 2 aangelegde parkeerplaatsen voor politievoertuigen nabij het nieuwe politiesteunpunt.

Procedure

Binnen 6 weken na publicatie van dit besluit kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 400, 3880 AK Putten. Voorts kan op grond van het bepaalde in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed dat vereist. Het vragen van een voorlopige voorziening is mogelijk indien binnen de genoemde termijn ook een bezwaarschrift wordt ingediend.