Uitroepteken   Coronavirus: alles over de maatregelen en onze dienstverlening.

Marktvergunning

Type bekendmaking
marktvergunning
Status
ontwerp
Locatie (postcode)
  • 3881BZ 1
Publicatiedatum
28-11-2019
Einddatum
12-12-2019
Kaart behorende bij: Marktvergunning

Burgemeester en wethouders zijn van plan om

Beschrijving

de vaste standplaatsvergunning van mevrouw G.A. Houtveen-Van Middelaar voor de verkoop van brood, koek en banket op grond van artikel 6, derde lid van het marktreglement 2017 over te schrijven op naam van de heer C.H. Westerink.

Procedure

De stukken liggen van donderdag 28 november 2019 tot donderdag 12 december 2019 tussen 08.30 tot 12.30 uur ter inzage in het gemeentehuis. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer (0341) 359 611. Gedurende de periode van terinzagelegging kunnen belanghebbenden hun zienswijze over het voorstel schriftelijk of mondeling naar voren brengen.