Uitroepteken   Coronavirus: alles over de maatregelen en onze dienstverlening.

Ontwerp Nota beleid Apv 13e wijziging

Type bekendmaking
overig
Status
ontwerp
Locatie (postcode)
  • 3881BZ 1
Publicatiedatum
04-12-2019
Einddatum
15-01-2020
Kaart behorende bij: Ontwerp Nota beleid Apv 13e wijziging

De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Putten maken bekend voornemens te zijn de Nota beleid Apv, voor de 13e keer te wijzigen.

Beschrijving

In het ontwerp van de Nota beleid Apv staan diverse aanpassingen. Het college en de burgemeester:
a. leggen hierin uitgangspunten vast over het informeren van organisatoren van jaarlijks terugkerende activiteiten;
b. introduceren en benoemen in het ontwerp de dB(C) norm voor activiteiten met geluid.
c. nemen bij artikelverwijzingen de meest recente artikelteksten uit de Algemene plaatselijke verordening Putten 2019 op.

Procedure

Het ontwerp van de Nota beleid Apv, 13e wijziging vindt u op www.putten.nl.

Binnen de periode dat het ontwerp ter inzage ligt, kan een ieder een schriftelijke inspraakreactie indienen bij de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van Putten. Dit kan schriftelijk naar Postbus 400, 3880 AK te Putten of per e-mail naar info@putten.nl. Het is ook mogelijk om binnen deze periode de inspraakreactie mondeling kenbaar te maken. Maak daarvoor een afspraak met de behandelend ambtenaar via telefoonnummer (0341) 359 662.