Uitroepteken   Coronavirus: alles over de maatregelen en onze dienstverlening.

Verkeersbesluit: P-Ambulance Klaas Frisohof en stopverbod Garderenseweg

Type bekendmaking
verkeersbesluit
Status
besluit genomen
Locatie (postcode)
  • 3881BZ 1
Publicatiedatum
08-01-2020
Einddatum
19-02-2020
Kaart behorende bij: Verkeersbesluit: P-Ambulance Klaas Frisohof en stopverbod Garderenseweg

Burgemeester en wethouders hebben een verkeersbesluit genomen voor

Beschrijving

het instellen van een gereserveerde parkeerplaats op de Klaas Frisohof voor een ambulance nabij de ingang van het gezondheidscentrum Da Costa, om zo de bereikbaarheid voor hulpdiensten te garanderen. Het instellen van een stopverbod (gele streep) nabij Garderenseweg 11 en Klaas Frisohof 1, om zo de verkeersveiligheid en het zicht op de kruising te verhogen.

Procedure

Binnen 6 weken na publicatie van dit besluit kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 400, 3880 AK Putten. Voorts kan op grond van het bepaalde in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed dat vereist. Het vragen van een voorlopige voorziening is mogelijk indien binnen de genoemde termijn ook een bezwaarschrift wordt ingediend.