Uitroepteken   Coronavirus: alles over de maatregelen en onze dienstverlening.

Verkeersbesluit Parkeerschijfzone Stroud

Type bekendmaking
verkeersbesluit
Status
besluit genomen
Locatie (postcode)
  • 3881BP 91
Publicatiedatum
15-01-2020
Einddatum
11-03-2020
Kaart behorende bij: Verkeersbesluit Parkeerschijfzone Stroud

Burgemeester en wethouders hebben besloten om het verkeersbesluit te herroepen waarbij een parkeerschijfzone op het parkeerterrein van Stroud zou worden ingesteld.

Beschrijving

Burgemeester en wethouders hebben besloten om het verkeersbesluit te herroepen waarbij een parkeerschijfzone op het parkeerterrein van Stroud zou worden ingesteld.

Procedure

Binnen 6 weken na publicatie van dit besluit kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 400, 3880 AK Putten. Voorts kan op grond van het bepaalde in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed dat vereist. Het vragen van een voorlopige voorziening is mogelijk indien binnen de genoemde termijn ook een bezwaarschrift wordt ingediend.