Uitroepteken   Coronavirus: alles over de maatregelen en onze dienstverlening.

Luitgardestraat

Type bekendmaking
verkeersbesluit
Status
besluit genomen
Locatie
  • 3881BZ 1
Publicatiedatum
29-01-2020
Einddatum
11-03-2020
Kaart behorende bij: Luitgardestraat

Burgemeester en wethouders hebben besloten om

Beschrijving

het verkeersbesluit te herroepen waarbij de knip in de Luitgardestraat zou worden verplaatst naar het midden van de straat.

Procedure

Tegen deze beslissing kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na datum van verzending van dit besluit een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Gelderland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM te Arnhem.

Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en moet ten minste bevatten:

  • de naam en het adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;
  • gronden van beroep.