Uitroepteken   Coronavirus: alles over de maatregelen en onze dienstverlening.

Ontwerpbestemmingsplan Pinnenburgerweg 73

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ontwerp
Locatie (perceel)
  • Putten
Publicatiedatum
06-02-2020
Einddatum
19-03-2020
Kaart behorende bij: Ontwerpbestemmingsplan Pinnenburgerweg 73

Van 6 februari 2020 tot 18 maart 2020 ligt het ontwerpbestemmingsplan Pinnenburgerweg 73 voor een ieder ter inzage.

Beschrijving

Het ontwerpbestemmingsplan maakt de herontwikkeling mogelijk van het bestaande pand waarin begeleid wonen door de Stichting De Pinnenburg wordt aangeboden. Daarnaast biedt het bestemmingsplan mogelijkheden voor de realisatie van een bedrijfswoning voor de begeleiders en het toevoegen van 4 appartementen voor individueel begeleid zelfstandig wonen.

Procedure

Het bestemmingsplan is te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl met als kenmerk NL.IMRO.0273.BPBKPinnenburg-ON01. Naast de mogelijkheid om het bestemmingsplan via www.ruimtelijkeplannen.nl in te zien kan het ontwerpplan ook worden ingezien op werkdagen van 08.30 uur tot 12.30 uur.

Tevens kunnen de stukken worden ingezien op donderdagavond. Voor het beantwoorden van eventuele vragen kan een afspraak worden gemaakt via het telefoonnummer (0341) 359 731. Binnen de termijn dat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt, kunnen zowel schriftelijk (wat de voorkeur heeft) als mondeling zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar worden gemaakt bij de gemeenteraad.