Uitroepteken   Coronavirus: alles over de maatregelen en onze dienstverlening.

Gehandicaptenparkeerplaatsen Achterstraat

Type bekendmaking
gehandicaptenparkeervergunning
Status
besluit genomen
Locatie (perceel)
  • Putten
Publicatiedatum
11-03-2020
Einddatum
22-04-2020
Kaart behorende bij: Gehandicaptenparkeerplaatsen Achterstraat

Burgemeester en wethouders hebben 2 verkeersbesluiten genomen voor

Beschrijving

het instellen van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij Achterstraat 6 en Achterstraat 93.

Procedure

Binnen 6 weken na publicatie van dit besluit kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 400, 3880 AK Putten. Voorts kan op grond van het bepaalde in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed dat vereist. Het vragen van een voorlopige voorziening is mogelijk indien binnen de genoemde termijn ook een bezwaarschrift wordt ingediend.