Uitroepteken   Coronavirus: alles over de maatregelen en onze dienstverlening.

Vooraankondiging bestemmingsplan Veenhuizerveldweg 20A

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 3881PB 3
Publicatiedatum
15-01-2020
Einddatum
11-03-2020
Kaart behorende bij: Vooraankondiging bestemmingsplan Veenhuizerveldweg 20A

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening, delen burgemeester en wethouders mee dat het bestemmingsplan Veenhuizerveldweg 20A (hoek Boshuisweg) wordt voorbereid.

Beschrijving

Het bestemmingsplan maakt een wijziging op de percelen Veenhuizerveldweg 20A mogelijk. De bestemming wordt omgezet van dagrecreatie naar wonen.

Procedure

Op grond van deze vooraankondiging is er nu nog geen gelegenheid tot het indienen van zienswijzen. Dit kan in een latere fase wanneer het ontwerp van het bestemmingsplan formeel ter inzage wordt gelegd. Voor de terinzagelegging van een ontwerpbestemmingsplan wordt vooraf een kennisgeving via de gemeentelijke informatiepagina en de Staatscourant gepubliceerd. Naar verwachting zal dit in februari het geval zijn. Er liggen nog geen stukken ter inzage.