Uitroepteken   Coronavirus: alles over de maatregelen en onze dienstverlening.

Ontwerpwijzigingsplan Hunnepad 11

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ontwerp binnenplans wijzigingsplan
Locatie (perceel)
  • Putten
Publicatiedatum
27-02-2020
Einddatum
09-04-2020
Kaart behorende bij: Ontwerpwijzigingsplan Hunnepad 11 Burgemeester en wethouders maken bekend dat het ontwerpwijzigingsplan Hunnenpad 11 vanaf 27 februari 2020 tot 9 april 2020 voor een ieder ter inzage ligt.

Beschrijving

Het bestemmingsplan maakt de ontwikkeling van 1 vrijstaande woning mogelijk op het perceel tussen de bestaande woningen Hunnenpad 9 en Hunnenpad 13. Voor de realisatie van de nieuwe woning is een bouwvlak opgenomen. Voor het toekennen van de bouwmogelijkheid wordt gebruik gemaakt van de binnenplanse wijzigingsbevoegdheid uit het bestemmingsplan Kom Noord en Zuidoost. Het bestemmingsplan bestaat uit een toelichting, regels en een verbeelding (kaart).

Procedure

Het ontwerpwijzigingsplan kunt u digitaal inzien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het plan is via het volgende plan IDN-nummer te raadplegen: NL.IMRO.0273.WPBKHunnenpad11-ON01.

Het ontwerpwijzigingsplan kunt u ook met ambtelijke ondersteuning inzien in het gemeentehuis van Putten. U bent iedere werkdag welkom van 08.30 uur tot 12.30 uur. Op afspraak, telefoonnummer (0341) 359 731, kunnen de stukken buiten de hiervoor genoemde uren worden geraadpleegd. Voor het beantwoorden van eventuele vragen kunt u een afspraak maken via hetzelfde telefoonnummer.

Binnen de termijn dat het wijzigingsplan ter inzage ligt, kunnen zowel schriftelijk (wat de voorkeur heeft) als mondeling, zienswijzen kenbaar worden gemaakt bij het college, Postbus 400, 3880 AK Putten.