Uitroepteken   Coronavirus: alles over de maatregelen en onze dienstverlening.

Marktvergunning

Type bekendmaking
marktvergunning
Status
ontwerp
Locatie (perceel)
  • Putten
Publicatiedatum
11-03-2020
Einddatum
22-04-2020
Kaart behorende bij: Marktvergunning

Burgemeester en wethouders zijn van plan om

Beschrijving

de vaste standplaatsvergunning van de heer L. Oudshoorn voor de verkoop van vleeswaren op grond van artikel 6, derde lid van het marktreglement 2017 over te schrijven op naam van de heer G. Mastenbroek.

Procedure

De stukken liggen van donderdag 12 maart tot donderdag 26 maart tussen 08.30 en 12.30 uur ter inzage in het gemeentehuis. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer (0341) 359 611. Gedurende de periode van terinzagelegging kunnen belanghebbenden hun zienswijze over het voorstel schriftelijk of mondeling naar voren brengen.