Uitroepteken   Coronavirus: alles over de maatregelen en onze dienstverlening.

Vergunning tot het opgraven van stoffelijke resten en het cremeren daarvan

Type bekendmaking
overig
Status
vergunning verleend
Locatie (perceel)
  • Putten
Publicatiedatum
11-03-2020
Einddatum
22-04-2020

De burgemeester heeft op grond van artikel 29 van de Wet op de Lijkbezorging

Beschrijving

vergunning verleend aan de rechthebbende op het graf G 32, gelegen op de Algemene Begraafplaats Schootmanshof te Putten, om de stoffelijke resten op te graven om deze vervolgens te laten cremeren.

Procedure

Aan de vergunning zijn de in de Wet op de Lijkbezorging vereiste voorwaarden verbonden.

Belanghebbenden kunnen tegen het besluit tot het verlenen van deze vergunning binnen 6 weken na datum van verzending van dit besluit (datum besluit: 4 maart 2020) schriftelijk een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van Putten, Postbus 400, 3880 AK Putten.