Uitroepteken   Coronavirus: alles over de maatregelen en onze dienstverlening.

Marktvergunning

Type bekendmaking
marktvergunning
Status
besluit genomen
Locatie (postcode)
  • 3881BZ 1
Publicatiedatum
01-04-2020
Einddatum
13-05-2020
Kaart behorende bij: Marktvergunning

Burgemeester en wethouders hebben besloten om

Beschrijving

de vaste standplaatsvergunning van de heer L. Oudshoorn voor de verkoop van vleeswaren op grond van artikel 6, derde lid van het marktreglement 2017 over te schrijven op naam van de heer G. Mastenbroek.

Procedure

Binnen 6 weken na publicatie van dit besluit kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 400, 3880 AK Putten. Voorts kan op grond van het bepaalde in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed dat vereist. Het vragen van een voorlopige voorziening is mogelijk indien binnen de genoemde termijn ook een bezwaarschrift wordt ingediend.