Omgevingsvergunning Burg. Roosmale Nepveulaan 11A, 3881HA Putten - vergunning geweigerd

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
geweigerd
Locatie (postcode)
  • 3881HA 11
Publicatiedatum
16-10-2017
Einddatum
27-11-2017
Bekendmaking De volgende omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure is geweigerd:

Beschrijving

het kappen van 2 bomen (kappen), W 17/298.

Procedure

Belanghebbenden kunnen tegen een besluit op een aanvraag om omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure binnen zes weken na verzending van het besluit schriftelijk een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 400, 3880 AK te Putten. De beschikkingen zijn elke werkdag van 08.30 uur tot 12.30 uur in te zien in het gemeentehuis. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via telefoonnummer (0341) 359 724.

Uitgelicht