Ontwerp wijzigingsplan Waterweg 36 A

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ontwerp binnenplans wijzigingsplan
Locatie (postcode)
  • 3882RC 36
Publicatiedatum
02-11-2017
Einddatum
14-12-2017
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders delen mee dat het volgende ontwerpwijzigingsplan ter inzage ligt.

Beschrijving

Van 2 november tot 14 december 2017 ligt in het gemeentehuis, afdeling Ruimte, voor eenieder ter inzage het ontwerpwijzigingsplan Waterweg 36 A. Dit ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op het saneren van een kleine woning.

Procedure

Het ontwerpwijzigingsplan kan worden ingezien op werkdagen van 08.30 uur tot 12.30 uur. Tevens kunnen de stukken op afspraak, via telefoonnummer (0341) 359 732, worden ingezien op donderdagavond tot 19.00 uur bij de receptie van het gemeentehuis. Voor het beantwoorden van eventuele vragen kan een afspraak worden gemaakt via hetzelfde telefoonnummer. Het ontwerpwijzigingsplan is digitaal in te zien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl (plan ID nummer NL.IMRO.0273.WPBGWaterweg36a-ON01). Binnen de termijn dat het ontwerpwijzigingsplan ter inzage ligt, kunnen zowel schriftelijk (wat de voorkeur heeft) als mondeling zienswijzen over het ontwerpwijzigingsplan kenbaar worden gemaakt bij het college van burgemeester en wethouders.

Uitgelicht