Gehandicaptenparkeerplaats nabij Groeneveltstraat 123

Type bekendmaking
gehandicaptenparkeervergunning
Status
ontwerpbesluit
Locatie (postcode)
  • 3882XE 123
Publicatiedatum
29-11-2017
Einddatum
10-01-2018
Bekendmaking

Burgermeester en wethouders hebben een verkeersbesluit genomen om de volgende gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats in te stellen:

Beschrijving

Gehandicaptenparkeerplaats nabij Groeneveltstraat 123

Procedure

Binnen 6 weken na publicatie van dit besluit kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 400, 3880 AK  Putten. Voorts kan op grond van het bepaalde in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed dat vereist. Het vragen van een voorlopige voorziening is mogelijk indien binnen de genoemde termijn ook een bezwaarschrift wordt ingediend.

Uitgelicht