Actualisatieplan Westelijk Buitengebied (veegplan)

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 3881BZ 1
Publicatiedatum
06-12-2017
Einddatum
31-01-2018
Bekendmaking

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten een actualisatieplan Westelijk Buitengebied in procedure te brengen.

Beschrijving

Er wordt geen geheel nieuw bestemmingsplan gemaakt, het plan wordt alleen op onderdelen gewijzigd. Het gaat dan bijvoorbeeld om onduidelijkheden en het verwerken van nieuwe (kleinere) verzoeken. Wij verwachten dat het ontwerpbestemmingsplan in januari ter inzage wordt gelegd. U kunt dan ook een lijst bekijken van alle wijzigingen.

Procedure

Dit is een vooraankondiging. Er liggen nog geen stukken ter inzage. Er is niet de gelegenheid om een zienswijze over ons voornemen in te dienen. Wij vragen geen onafhankelijke instantie om advies over ons voornemen. Er wordt wel vooroverleg gevoerd met het Waterschap Vallei & Veluwe en de provincie Gelderland.

Uitgelicht