Omgevingsvergunning Hunnenpad 17, 3881MB Putten - aanvraag verleend

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aanvraag verleend
Locatie (postcode)
  • 3881MB 17
Publicatiedatum
01-12-2017
Einddatum
12-01-2018
Bekendmaking De volgende omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure is verzonden:

Beschrijving

het aanbouwen van een luifel (bouwen), W 17/361.

Procedure

Belanghebbenden kunnen tegen een besluit op een aanvraag om omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure binnen zes weken na verzending van het besluit schriftelijk een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 400, 3880 AK te Putten. De beschikkingen zijn elke werkdag van 08.30 uur tot 12.30 uur in te zien in het gemeentehuis. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via telefoonnummer (0341) 359 724.

Uitgelicht