Ontwerpbestemmingsplan Kom Zuid, herziening van Meerveldstraat (speelveldje)

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ontwerp
Locatie (postcode)
  • 3882CT 8
Publicatiedatum
11-12-2017
Einddatum
22-01-2018
Bekendmaking

Van 11 december 2017 tot 23 januari 2018 ligt in het gemeentehuis voor eenieder ter inzage het ontwerpbestemmingsplan “Kom Zuid, herziening Van Meerveldstraat”.

Beschrijving

Dit ontwerpbestemmingsplan maakt het mogelijk om op de plek van het speelterreintje aan de van Meerveldstraat (ten noorden van huisnummer 17) een woning te bouwen.

Procedure

Het ontwerpbestemmingsplan kan worden ingezien op werkdagen van 08:30 tot 12:30 uur. Op afspraak, telefoonnummer (0341) 359 733 of (0341) 359 734, kunnen de stukken buiten de hiervoor genoemde uren en op donderdagavond worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis. Voor het beantwoorden van eventuele vragen kan een afspraak worden gemaakt via dezelfde telefoonnummers.

Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal in te zien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl, onder nummer NL.IMRO.0273.BPBKMeerveldstr-ON01 of op www.putten.nl > Bestemmingsplannen > Bestemmingsplannen bebouwde kom. Binnen de termijn dat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt, kunnen zowel schriftelijk (wat de voorkeur heeft) als mondeling zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar worden gemaakt bij de gemeenteraad, Postbus 400, 3880 AK  Putten. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via de hierboven genoemde telefoonnummers.

Uitgelicht