Aanvulling ontwerpbestemmingsplan Huddingweg 14-16

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ontwerp
Locatie (postcode)
  • 3882LW 14
Publicatiedatum
20-12-2017
Einddatum
03-01-2018
Bekendmaking Burgemeester en wethouders delen mee dat het volgende ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt

Beschrijving

In aanvulling op de publicatie van het ontwerpbestemmingsplan Huddingweg 14-16 (op 6 december 2017) wil de gemeente graag de volgende foutjes in deze publicatie herstellen:
1. het ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage tot 23 januari 2018 (in plaats van 22 januari 2018);
2. het IMRO nummer van het plan is NL.IMRO.0273.BPBGHuddingwg1416-ON01 (de ‘e’ in Huddingweg is bij het IMRO-nummer weggelaten).
Voor meer informatie over het plan kunt u bellen met (0341) 359 768.

Procedure

Het ontwerp bestemmingsplan ligt, tijdens de inzagetermijn, ter inzage op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur in het gemeentehuis. Op afspraak kunnen de stukken buiten de hiervoor genoem-de uren en op donderdagavond worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis. Voor het beantwoorden van eventuele vragen kunt u een afspraak maken.
Dit ontwerp bestemmingsplan is digitaal in te zien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.
Binnen de termijn dat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt, kunnen belanghebbenden zowel schriftelijk (wat de voorkeur heeft) als mondeling zienswijzen hierover kenbaar maken bij de gemeenteraad van Putten (Postbus 400, 3880 AK Putten). Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen via telefoonnummer (0341) 359 726.

Uitgelicht