Bestemmingsplan Garderenseweg 158B

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
besluit genomen
Locatie (postcode)
  • 3881NE 158 B
Publicatiedatum
20-12-2017
Einddatum
31-01-2018
Bekendmaking

Beschrijving

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening, delen
burgemeester en wethouders mee dat zij besloten hebben nieuwe afzonderlijke bestemmingsplan in procedure te brengen voor het perceel Garderenseweg 158b.

Procedure

Er is nu nog geen gelegenheid tot het indienen van zienswijzen. Dit kan in een latere fase wanneer het ontwerp van de bestemmingsplannen formeel ter inzage wordt gelegd. Voor de terinzagelegging van een ontwerpbestemmingsplan wordt vooraf een kennisgeving via de gemeentelijke informatiepagina gepubliceerd. Naar verwachting zal dit binnen enkele weken het geval zijn.

Uitgelicht