Verwijdering gehandicaptenparkeerplaats Esdoornlaan

Type bekendmaking
gehandicaptenparkeervergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 3881ES 14
Publicatiedatum
21-12-2017
Einddatum
01-02-2018
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders hebben een verkeersbesluit genomen om een gereserveerde gehandicapten parkeerplaats te verwijderen:

Beschrijving

nabij Esdoornlaan 14.

Procedure

Binnen zes weken na publicatie van dit besluit kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 400, 3880 AK Putten.
Voorts kan op grond van het bepaalde in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank te Arnhem worden verzocht een voorlopige voorzie-ning te treffen, indien onverwijlde spoed dat vereist. Het vragen van een voorlopige voorziening is mogelijk indien binnen de genoemde termijn ook een bezwaarschrift wordt ingediend.

Uitgelicht