Coronavirus

Coronavirus nieuwsberichten

  • Om verspreiding van het coronavirus te voorkomen kan het nodig zijn dat u thuis blijft en geen bezoek ontvangt. Dit heet in (thuis)quarantaine gaan. U blijft bijvoorbeeld thuis als u klachten heeft die passen b... Lees meer over 'Hulp en steun bij thuisquarant...'
  • De weekmarkt in Putten gaat vanaf woensdag 21 oktober 2020 ‘in de hekken’. Met deze maatregel wil de gemeente het bezoek aan de markt nog beter reguleren. Dit besluit is een direct gevolg van de noo... Lees meer over 'Weekmarkt Putten vanaf woensda...'
  • De voorzitter van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) heeft een nieuwe noodverordening vastgesteld die per 14 oktober 2020 geldt. Deze vervangt de eerdere noodverordeningen en is gepublice... Lees meer over 'Nieuwe noodverordening VNOG pe...'
  • Burgemeester H.A. Lambooij heeft de leden van de gemeenteraad een brief gestuurd over het coronavirus. In deze brief schetst hij, in vervolg op zijn eerdere brieven, op hoofdlijnen en puntsgewijs de impact van ... Lees meer over 'Raadsinformatiebrief 11 van bu...'

Interview met burgemeester over oplaaiend coronavirus

 

Houd afstand: corona is geen grap

 

Externe links

Externe links over het coronavirus vanuit de Rijksoverheid, het RIVM en de GGD.

Rijksoverheid coronavirus COVID-19

RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)

GGD Noord- en Oost-Gelderland

 

Snel naar:

Veelgestelde vragen voor/over:

Landelijk informatienummer: 0800 - 1351 (tussen 08.00-20.00 uur)
 

GGD Noord- en Oost-Gelderland

Informatienummer GGD NOG: 088 - 443 30 00.