Burgemeester Lambooij in column Fontanusplein1: "Sterk in tijden van crisis"

Maandagmorgen 16 maart: het anders op maandag zo drukke gemeentehuis lijkt uitgestorven. De leden van het gemeentelijk (crisis)beleidsteam, het managementteam, een handjevol medewerkers bij de servicebalies, een enkele bode en dat is het. Heel onwerkelijk allemaal. Het grootste deel van onze ruim 160 ambtenaren werkt vanuit huis. Wij hebben de laatste jaren flink geïnvesteerd in ICT, waaronder we thuis kunnen werken. Gelukkig maar, want zo kunnen wij als gemeente goed door. En dat is nu dringend nodig.

Update woensdag 18 maart 2020, 14.45 uur

Burgemeester Lambooij in column Fontanusplein 1: "Sterk in tijden van crisis"

Maandagmorgen 16 maart: het anders op maandag zo drukke gemeentehuis lijkt uitgestorven. De leden van het gemeentelijk (crisis)beleidsteam, het managementteam, een handjevol medewerkers bij de servicebalies, een enkele bode en dat is het. Heel onwerkelijk allemaal. Het grootste deel van onze ruim 160 ambtenaren werkt vanuit huis. Wij hebben de laatste jaren flink geïnvesteerd in ICT, waaronder we thuis kunnen werken. Gelukkig maar, want zo kunnen wij als gemeente goed door. En dat is nu dringend nodig.

Veiligheidsregio

Als burgemeester pendel ik op en neer tussen Putten en de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland in Apeldoorn. Daar komen de burgemeesters van de 22 regiogemeenten bij elkaar om de situatie te duiden en zo nodig aanvullende maatregelen te nemen. De sfeer is ingetogen. De situatie waarin wij met elkaar zijn terechtgekomen geeft daar ook alle aanleiding toe. Er komen iedere dag besmettingen bij. Dat baart zorgen. Tegelijkertijd zijn wij een goed georganiseerd land en liggen er ook voor deze situatie de nodige draaiboeken klaar. 

Waardering

Eerder al heb ik publiekelijk mijn waardering uitgesproken voor de houding van onze Puttense samenleving. Het sociale leven is nagenoeg stil komen te liggen, maar ik heb amper een wanklank gehoord. De afgekondigde maatregelen worden over het algemeen goed nageleefd. Hierbij roep ik vooral de jeugd op om aan de maatregelen mee te doen: ook jullie steun en inzet is hierbij hard nodig om het tij te kunnen keren!

Verenigingen, instellingen en kerken stellen zich stuk voor stuk verantwoord op. Ook zijn er mooie initiatieven om elkaar, en vooral onze ouderen, bij te staan. Dit is Putten ten voeten uit. Echter, ook in onze supermarkten zijn er mensen die nu flink meer inslaan dan nodig is. Mijn dringende oproep is om daarmee te stoppen: dat is niet nodig, denk ook aan anderen!

Hoelang

De vraag die ons allemaal bezig houdt is natuurlijk hoelang deze crisis gaat duren. Het antwoord daarop kan ook ik u niet geven. De maatregelen zoals die van rijkswege zijn afgekondigd gelden in ieder geval tot maandag 6 april. We kunnen niet uitsluiten dat ons land langer op de waakvlam gaat. En dat vraagt om nog meer zorgvuldigheid, om nog meer aandacht voor onze kwetsbare inwoners en om flexibiliteit van ons allen.

Henk Lambooij, burgemeester

De wekelijkse column van burgemeester en wethouders vindt u op www.deputtenaer.nl