Stimulering lokale economie door gemeente Putten in coronatijd

Sinds de uitbraak van COVID-19 eind februari 2020 in Nederland is er veel gebeurd. Het coronavirus heeft impact op alle onderdelen van de maatschappij. Het zijn verwarrende, onzekere en ingrijpende tijden, die veel van ons allemaal vragen. In dit bericht geven wij een selectie van de extra maatregelen en acties die wij als gemeente richting (of in nauwe samenwerking met) ondernemers hebben gedaan. Om onze lokale economie en onze ondernemers zo goed als mogelijk te steunen. Het betreft interventies bovenop de steunmaatregelen van de rijksoverheid.

Weekmarkt op twee locaties

In mei hebben wij de weekmarkt (tijdelijk) op twee locaties mogelijk gemaakt. Dit maakt het mogelijk dat naast de foodkramen ook de non-foodkramen weer welkom zijn. Door de markt op twee locaties te organiseren kan iedereen 1,5 meter afstand van elkaar houden en kan de markt de komende periode doorgang vinden. Daardoor kunnen de marktkooplieden weer omzet genereren en de weekmarkt gezelliger en levendig houden. Ook vanuit strategische oogpunt stimuleren de marktlocaties het winkelen in Kerkstraat (winkelcentrum). Het kernwinkelgebied is namelijk gesitueerd tussen beide markten in. Gemeente Putten heeft bovenstaande in een week tijd integraal opgepakt en gerealiseerd. Hierbij valt te denken aan de communicatie, promotie, tijdelijke vergunningen, stroomvoorzieningen en mobiliteit.

Terrasuitbreiding en partytenten voor de horeca

De gemeente Putten heeft met de goedkeuring van vastgoedeigenaren en winkeliers terrasuitbreiding voor horecaondernemers mogelijk gemaakt. Dit besluit is - in verband met de coronacrisis - genomen door de gemeente Putten om de economie van de horecagelegenheden te stimuleren. Terrasuitbreiding en de mogelijkheid om partytenten te gebruiken vergroot de kans om de broodnodige omzet te verhogen. Wij hebben dit samen opgepakt met de winkeliersvereniging Putten (WCP) en Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Putten. Ook het kerkgenootschap in Putten heeft medewerking verleent om gebruikt te maken van hun privégrond. Inwoners en toeristen kunnen door de terrasuitbreiding nu weer gezellig én veilig borrelen, lunchen en dineren.
Daarnaast hebben we partytenten op terrassen mogelijk gemaakt. Partytenten behoren normaliter niet tot terrasmeubilair (bouwvergunning voor nodig). Maar de toevoeging van partytenten hebben we nu toegestaan zodat onze lokale horeca meer mogelijkheden heeft om omzet te maken.

Opdrachten onder € 50.000,00 bij voorkeur naar Puttense bedrijven

We hebben ervoor gezorgd dat lokale ondernemers voor opdrachten onder de 50.000 euro (tot aanbestedingsgrens) voorrang krijgen. Dit zorgt voor omzet in onze lokale economie, baanbehoud en werkgelegenheid bij Puttense bedrijven. Uiteraard zijn dit soort opdrachten integraal opgepakt samen de projectleiders, inkoopmanagers, accountmanagers en de verantwoordelijk wethouder.

Verlenen vergunningen

De gemeente Putten heeft vergunningen verleend aan bedrijven om detailhandel mogelijk te maken op locaties waarop dat volgens het bestemmingsplan normaliter is uitgesloten. Uit economisch oogpunt hebben we deze vergunningen tijdelijk verleend zolang de coronacrisis duurt. Een voorbeeld hiervan is het bedrijf Heinen Delfts Blauw. 

Coronaproof winkelcentrum 

De gemeente Putten heeft in nauwe samenwerking met de winkeliersvereniging (WCP), de horecaondernemers (KHN) en de VVV het winkelcentrum in korte tijd coronaproof gemaakt. De hoofddoelstelling was (en is) dat bezoekers veilig en gastvrij gebruik kunnen maken van ons winkelcentrum en de horecagelegenheden. Dit stimuleert de lokale economie. De winkeliers en horecaondernemers kunnen omzet maken en door de coronamaatregelen toe te passen kunnen bezoekers met vertrouwen ons winkelcentrum bezoeken. Dit gezamenlijke project zijn we begin juni gestart. In korte tijd hebben we diverse ideeën uitgewerkt en gerealiseerd. Zo zijn er winkelcoaches in het straatbeeld verschenen, zien bezoekers uitnodigende spandoeken. Er zijn hygiënezuilen geplaatst en extra fietsenstallingen. Een kassabonnenactie, et cetera.

Alle rood-witte hekken zijn vervangen door gastvrijere dranghekken voorzien van een spandoek. We merken het positieve effect van de genomen maatregelen. Fietsers worden vriendelijk aangesproken door winkelcoaches en men parkeert keurig de fiets op de aangewezen plekken.
- Henri Stoffelsen (Voorzitter ondernemersvereniging Winkelcentrum Putten)

Actieve communicatie

De gemeente Putten vindt het belangrijk om er te zijn voor haar ondernemers. Daarom nemen wij geregeld contact op met de koepels van stakeholders en informeren wij hen actief. Daarnaast versturen wij persberichten, raadsinformatiebrieven door de burgemeester, plaatsen wij berichten op onze website en social media (onder andere over het toepassen van belastinguitstel voor onze lokale ondernemers).

Meer weten?

Wilt u meer weten over de inzet van de gemeente Putten voor de lokale ondernemers? Neem dan contact op met de heer Tanahatoe, beleidsmedewerker Economische Zaken.

T (0341) 359 719
E rtanahatoe@putten.nl