Veelgestelde vragen n.a.v. Noordverordening VNOG 26 maart 2020

Toerisme/recreatie

Welke vakantieparken en campings moeten nu dicht?
Vakantieparken en campings worden niet verplicht tot sluiting. Wel moeten op alle vakantieparken en campings  gemeenschappelijke ruimtes zoals zwembaden, recreatieruimtes en sanitairblokken gesloten worden. Tenzij een vakantiepark of camping wordt aangewezen door de voorzitter van de veiligheidsregio als een verboden gebied.

Ik woon niet in Gelderland. Maar heb een 2e huisje (of heb een huisje gehuurd) in een van de gemeenten van VNOG. Mag ik daar nog naar toe?
Ja dat mag, maar alleen als  dat huis eigen sanitaire voorzieningen heeft en u de algemene voorschriften m.b.t. groepsvorming en 1,5 meter afstand opvolgt.

Ik heb een stacaravan op één van de vakantieparken in de gemeenten van VNOG, mag ik daar nog naar toe?
Ja dat mag, maar alleen als uw stacaravan eigen sanitaire voorzieningen heeft en u de algemene voorschriften m.b.t. groepsvorming en 1,5 meter afstand opvolgt.

Ik wil kamperen, mag dat?
Kamperen mag niet, omdat u dan bent aangewezen op gedeelde sanitaire voorzieningen. U kunt wel terecht in een chalet, luxe tent of stacaravan met daarin eigen sanitaire voorzieningen.

Ik wil naar een groepsaccommodatie, kan dat?
Nee, groepsaccommodaties moeten dicht.

Recreatieondernemers

Welke vakantieparken en campings moeten nu dicht?
Vakantieparken en campings worden niet verplicht tot sluiting. Ze mogen open blijven onder strikte voorwaarden: op alle vakantieparken en campings moeten gemeenschappelijke ruimtes zoals zwembaden, recreatieruimtes en sanitairblokken gesloten worden.  Als de strikte voorwaarden niet worden nageleefd, kan het terrein worden gesloten.

Mag ik nog wel huisjes verhuren aan meer dan 3 mensen per huisje?
U kunt in ieder geval  een huisje verhuren aan een gezin, dat normaal ook bij elkaar woont. Voor andere gezelschappen van 3 of meer personen geldt dat iedereen in staat moet zijn andere personen op ten minste 1,5 meter afstand te houden. Het is afhankelijk van uw vakantiehuisjes of dat kan. Daarnaast is bovendien het dringende advies dat mensen niet meer dan drie personen bezoek in huis ontvangen, met ook daarbij de restrictie van 1,5 meter afstand. Dit bij elkaar optellend luidt het advies uw huisjes aan niet meer dan 3 tot 6 personen te verhuren, mits het mogelijk is ten minste 1,5 meter afstand van elkaar te houden.

Wat als mensen zich niet aan voorschriften houden, moet ik die dan wegsturen bv? Helpt de gemeente hier bij of de politie?
Als u constateert dat uw gasten de voorschriften niet naleven dan spreekt  u allereerst zelf de mensen er op aan. Heeft dit geen of onvoldoende effect, bel dan het niet-spoednummer van de politie: 0900-8844 of de handhavers van de gemeente.

Wat als mensen ziek worden, hoe moet ik dan zorgen dat ook zij zich aan de regels kunnen houden als ze samen met anderen bij ons in een accommodatie zitten?
Mensen die ziek zijn, moeten thuis blijven. Als ze koorts hebben, moeten ook hun gezinsleden thuis blijven Als ze tijdens hun vakantie ziek worden, moeten ze op hun vakantieadres binnen blijven of met eigen vervoer naar huis gaan en daar binnen blijven.

Is het mijn verantwoordelijkheid dat alle mensen op mijn park cq bedrijf zich aan alle voorschriften houden? Ik heb geen tien man rondlopen om dit te handhaven.
U moet erop toezien dat gasten op uw terrein de voorschriften ivm de noodverordening naleven. Als u geen of onvoldoende personeel heeft om naleving van de voorschriften te controleren, dan kunt u in overweging nemen om minder gasten toe te laten op het terrein. Eigenaren en beheerders moeten (vaste) gasten zichtbaar op de hoogte brengen van de geldende maatregelen die gesteld worden aan hun verblijf en dat bij niet naleving hiervan wordt verzocht om per direct te vertrekken.

Hoe moet ik mijn  gasten zichtbaar op de hoogte brengen van de geldende maatregelen?
Eigenaren en beheerders moeten (vaste) gasten zichtbaar op de hoogte brengen van de geldende maatregelen en aankondigen dat overtreding hiervan kan leiden tot verzoek om te vertrekken of tot een boete. Communicatiemateriaal zoals posters en banners voor social media kunnen worden gedownload vanaf www.rijksoverheid.nl

Mag ik wel alle accommodaties verhuren op mijn park/alle campingplekken bezet hebben? Of geldt er ook een maximum bezettingsgraad om klanten meer ruimte te bieden?
Te allen tijde geldt dat personen minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar moeten kunnen bewaren. Om mensen voldoende ruimte te geven is het advies om slechts een deel  van de huisjes/tenten/standplaatsen/overige vol te laten boeken. Dit is dus mede afhankelijk van de omvang en opzet van uw accommodatie. Bovendien geldt: de verhuurde eenheden moeten eigen sanitair hebben, want groepssanitair moet dicht.

Is er deurbeleid nodig bij sanitair?
Groepssanitair is op grond van de noodverordening tot en met 6 april verboden.  Dat is besloten omdat  het vrijwel onmogelijk is daar de verplichte 1,5 meter afstand te bewaren. Dat geldt voor alle groepssanitair op vakantieparken, campings, kampeerterreinen en kleinschalige kampeerveldjes (bijv. het zogenoemde ‘kamperen bij de boer’) parken, natuurgebieden, stranden en (jacht)havens.  

Mogen groepsaccommodaties open?
Nee, groepsaccommodaties leiden tot groepsvorming en moeten daarom dicht.

Wat gebeurt er als mijn bezoekers of mijn personeel zich niet aan de regels houden?
Wij verwachten van u dat u uw gasten en personeel daarop aanspreekt en hen wegstuurt als ze zich er vervolgens niet aan houden. Zo niet, dan kan de burgemeester ertoe overgaan uw bedrijf te sluiten. Mocht u problemen ervaren bij het aanspreken van uw gasten, dan kunt u de politie of de handhavers van de gemeente bellen.

Welke voorzieningen op mijn terrein mogen er open zijn: receptie, sanitair, (buiten)speeltuin, winkel?

  • Zwembad en horeca moeten gesloten zijn. Afhalen en bezorgen mag.
  • Gemeenschappelijke sanitair gebouwen zijn gesloten. Bezoekers mogen wél gebruik maken van eigen toiletvoorzieningen in een huisje, chalet, stacaravan of aan boord, bv een chemisch toilet.
  • Speeltuinen mogen open, als de begeleiders van de kinderen (0-12) onderling minstens 1,5 meter afstand houden.
  • De receptie van een locatie mag geopend blijven al dient wel de regel van 1,5 meter afstand in acht te worden genomen.

Te allen tijde geldt minimaal 1,5 meter afstand tussen personen. U kunt bijvoorbeeld op deur die leidt naar de betreffende ruimte een brief ophangen waar staat aangegeven dat maximaal 2 personen per keer binnen mogen zijn bij de receptie. Een en ander is afhankelijk van het vloeroppervlak van de betreffende ruimte.

 Hoe moet ik het doen met parkeren? Daar staan de auto’s dicht op elkaar.
U kunt parkeerplekken bv met lint/pionnen afzetten zodat minimaal 1,5 meter afstand is tussen geparkeerde auto’s. Let er op dat – indien mensen uitstappen – nog minimaal 1,5 meter ruimte is tussen personen!

Hoe sta ik garant voor de veiligheid van mijn personeel?
Ook personeel moet 1,5 meter afstand  bewaren tot bezoekers en ander personeel. U kunt personeel adviseren om bij misstanden de terreineigenaar te informeren.

Wat als ik besluit te sluiten, betalen jullie dan de kosten hiervoor? Ik vind het namelijk niet verantwoord op deze manier te ondernemen en risico’s te lopen.
Een terreineigenaar is zoals altijd zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van gasten en personeel. Indien u besluit het terrein te sluiten dan doet u dit voor eigen rekening. Wel komen er ondersteunende maatregelen voor ondernemers die te lijden hebben onder de coronacrisis. Kijkt u hiervoor op www.rijksoverheid.nl en op de site van uw gemeente.

Ben ik ook verantwoordelijk voor groepsvorming buiten de hekken/grenzen van mijn vakantiepark?
Personen die zich buiten uw terrein verzamelen zijn zelf verantwoordelijk voor de 1,5 meter afstand die zij tot elkaar moeten bewaren. U kunt die personen wijzen op deze verantwoordelijkheid indien u constateert dat zij de voorschriften niet naleven. Mocht dat geen effect hebben, bel dan met het niet-spoednummer van de politie: 0900-8844

Algemeen

Mag ik nu met maximaal 2 of 3 of 4 mensen buiten verblijven?
Groepsvorming zonder de 1,5 meter afstand tot elkaar is niet toegestaan. Een groep is 3 of meer mensen. U mag dus uw kind op de arm hebben buiten, maar niet met 3 vrienden dichter dan 1,5 meter op elkaar staan. U mag dus wel in een groep van 3 of meer buiten zijn, maar alleen als u de 1,5 meter afstand in acht neemt.

Een huishouden en spelende kinderen tot 12 jaar, onder begeleiding van een volwassene, zijn hierop uitgezonderd. U mag dus wel met uw eigen gezin over straat, met minder dan 1,5 meter afstand van elkaar.

Met hoeveel mensen mag ik in mijn huis zijn?
Het dringende advies is om naast uw gezinsleden maximaal 3 bezoeker te ontvangen, mits het mogelijk is om dan de 1,5 meter afstand in acht te nemen.

Wanneer kan de voorzitter van de veiligheidsregio een gebied sluiten en wat betekent dat?
Hij kan een gebied aanwijzen waar mensen niet in een groep van drie of meer personen mogen komen, als blijkt dat het door de hoeveelheid aanwezige mensen, moeilijk is om de afstand van 1,5 meter te bewaren. Ook kan hij een gebied of terrein sluiten als blijkt dat mensen zich in dat gebied niet aan de regels houden.