Leefgeld

Om in aanmerking te komen voor leefgeld moet u ingeschreven staan bij de gemeente Putten.

Voor het gastgezin is geen financiële compensatie beschikbaar.

Leefgeld sinds 1 februari 2023

Volwassenen en kinderen krijgen elke maand leefgeld. Het leefgeld bestaat uit:

  • Kleedgeld, alle vluchtelingen krijgen geld voor kleding en persoonlijke uitgaven.
  • Eetgeld, vluchtelingen krijgen alleen geld voor eten als ze geen maaltijden krijgen in een opvanglocatie van de gemeente. Kleine gezinnen krijgen per persoon meer eetgeld dan grote gezinnen. 
  • Extra toelage, vluchtelingen krijgen alleen een extra toelage als ze bij een gastgezin wonen. Dit bedrag komt bovenop het geld voor eten en het geld voor kleding. Vluchtelingen kunnen dit geld gebruiken voor bijvoorbeeld openbaar vervoer, familiebezoek of sport. Ze kunnen het geld ook gebruiken om bij te dragen aan de kosten van het gastgezin. Maar dit is niet verplicht.

Geen leefgeld bij werk of uitkering

Als een vluchteling van 18 jaar of ouder gaat werken, wordt het leefgeld van het hele gezin stopgezet. Dit gebeurt ook als iemand van 18 jaar of ouder een uitkering ontvangt van de Nederlandse overheid. Bijvoorbeeld een werkloosheidsuitkering of een uitkering voor arbeidsongeschiktheid. Werken levert meer op. Wie 3 dagen per week werkt tegen het minimumloon, verdient meer dan het leefgeld.

Bedragen leefgeld sinds 1 februari 2023

In de tabel leest u de bedragen voor kleedgeld, eetgeld en de extra toelage. De hoogte van de bedragen hangt af van de leeftijd van de vluchteling en van de grootte van het gezin.

Tabel bedragen kleedgeld, eetgeld en extra toelage per vluchteling per maand.

Leeftijd vluchteling en grootte van het gezin

Kleedgeld Eetgeld Extra toelage

Alle leeftijden, individuele vluchteling zonder gezin

€56,12 €215,06 €93,00

Vluchteling is 18 jaar of ouder, gezin bestaat uit 2 personen

€56,12 €215,06 €93,00

Vluchteling is 18 jaar of ouder, gezin bestaat uit 3 personen

€56,12 €171,99 €93,00

Vluchteling is 18 jaar of ouder, gezin bestaat uit 4 personen

€56,12 €150,45 €93,00

Vluchteling is jonger dan 18 jaar, gezin bestaat uit 2 personen

€56,12 €178,36 €93,00

Vluchteling is jonger dan 18 jaar, gezin bestaat uit 3 personen

€56,12 €142,57 €93,00

Vluchteling is jonger dan 18 jaar, gezin bestaat uit 4 personen

€56,12 €124,97 €93,00

 

Voorbeeld: het gezin bestaat uit 2 vluchtelingen. De vluchtelingen krijgen geen maaltijd in een opvanglocatie van de gemeente. Ze wonen bij een gastgezin. 1 vluchteling is 34 jaar en 1 vluchteling is 5 jaar. 

  • De vluchteling van 34 jaar krijgt € 56,12 kleedgeld + € 215,06 eetgeld + € 93,00 extra toelage. Dat is € 364,18 leefgeld. 
  • De vluchteling van 5 jaar krijgt € 56,12 kleedgeld + € 178,36 eetgeld + € 93,00 extra toelage. Dat is € 327,48 leefgeld. 
  • In totaal krijgt dit gezin elke maand € 364,18 + € 327,48 = € 691,66 leefgeld.

Informatie leefgeld in andere talen

De veranderingen sinds 1 februari 2023 voor het leefgeld voor vluchtelingen uit Oekraïne zijn ook te lezen in het Engels en Oekraïens.