Hof van Putten tijdelijke opvanglocatie vluchtelingen Oekraïne

Het college van B en W van Putten heeft met Hotel Hof van Putten aan de Harderwijkerstraat overeenstemming bereikt over de tijdelijke opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Het hotel heeft ruimte om de komende maanden ruim 30 vluchtelingen op te vangen. Het bij de Hof van Putten behorende Restaurant Smakelijck fungeert met onmiddellijke ingang als ontmoetingsruimte voor de Oekraïners die in Putten verblijven. De opvang in de Hof van Putten geldt als tijdelijk. De gemeente onderzoekt op dit moment de mogelijkheden om binnen de grenzen van de gemeente te komen tot een meer permanente opvanglocatie.

Op dit moment verblijven 26 vluchtelingen uit Oekraïne in Putten. Dit aantal verandert met de dag. Inmiddels hebben de eerste Oekraïners hun intrek genomen in de Hof van Putten. Daarnaast zijn ook vluchtelingen ondergebracht bij particulieren. De afgelopen weken heeft zich een flink een aantal mensen gemeld met het aanbod om vluchtelingen te huisvesten. De gemeente waardeert deze betrokkenheid zeer, maar probeert de vluchtelingen vooral op één locatie te huisvesten. In eerste instantie is dat dus de Hof van Putten. De gevluchte Oekraïners kunnen elkaar dan ontmoeten en ondersteunen. Ook is gemakkelijker om activiteiten te organiseren bijvoorbeeld in restaurant Smakelijck.

Bij de opvang van de vluchtelingen richt de gemeente zich in nauwe samenwerking met de 22 gemeenten binnen de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG) in de eerste plaats op het registreren en het huisvesten van vluchtelingen uit Oekraïne. Hiervoor heeft de gemeente eerder al een Coördinatiepunt Huisvesting Oekraïne ingesteld. Daarnaast coördineert de gemeente Putten zaken als onderwijs, werk en gezondheidszorg. Vragen hierover kunt u mailen naar meldpuntoekraïne@putten.nl.

Naast de gemeente Putten zijn ook Breed Welzijn en het Diaconaal Platform nauw betrokken bij de opvang van de vluchtelingen. Beide partijen werken hierbij nauw samen en zijn nog op zoek naar vrijwilligers die zich de komende tijd op een grotere opvanglocatie willen inzetten. Vrijwilligers kunnen zich via helpen.diaconieputten.nl aanmelden.