Liveblog Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Laatste update: woensdag 24 augustus 2022 | 07.00 uur

Gemeentebelangen, ChristenUnie, SGP en CDA presenteren coalitieakkoord 2022-2026 ‘En nu door!’

“En nu door!” Dat is de titel van het coalitieakkoord 2022-2026 zoals dat door de onderhandelaars van Gemeentebelangen Putten, ChristenUnie, SGP en CDA aan de gemeenteraad van Putten is aangeboden. In het akkoord presenteren de coalitiepartners de plannen voor een sociaal, groen en leefbaar Putten. De gemeenteraad van Putten spreekt zich raadsvergadering van maandag 29 augustus 2022 uit over het coalitieakkoord. Ook de benoeming van de wethouders staat dan op agenda.

Namens de onderhandelende fracties geeft fractievoorzitter Robin Hoogendijk van Gemeentebelangen Putten aan tevreden te zijn met het bereikte akkoord. “Putten staat er, met dank aan het nu zittende college van burgemeester en wethouders goed voor. Tegelijkertijd is Putten niet af. Er wachten ons tal van uitdagingen. Denk aan de woningbouw, de infrastructuur, het behoud van het buitengebied met plek voor landbouw en natuur en aan het versterken van de levendigheid van het dorpscentrum”. Daarnaast wil de nieuwe coalitie dat iedereen die hulp nodig heeft die hulp ook op een adequate manier wordt aangeboden. Hoogendijk: “Wij streven een open bestuurscultuur na waarbij de mens centraal staat”.


Donderdag 28 juli 2022 | 15.45 uur

Overeenstemming over Puttens coalitieakkoord en kandidaat-wethouders

Gemeentebelangen, ChristenUnie, SGP en CDA hebben overeenstemming bereikt over de hoofdlijnen van een coalitieakkoord voor de bestuursperiode 2022-2026 én over de kandidaat-wethouders. Het coalitieakkoord, met als werktitel ‘En nu door!’, wordt de komende periode nader uitgewerkt. De kandidaat-wethouders zijn Sander van Nieuwenhuizen (Gemeentebelangen), Bertus Cornelissen (ChristenUnie), Ewoud 't Jong (SGP) en Jim van den Hoorn (CDA).

De bespreking van het definitieve coalitieakkoord staat gepland voor de raadsvergadering van maandag 29 augustus 2022. De gemeenteraad heeft dan gelegenheid om zich uit te spreken over het coalitieakkoord en over de kandidaat-wethouders.

Robin Hoogendijk (Gemeentebelangen) geeft namens de onderhandelende partijen aan blij te zijn met de bereikte overeenstemming: “In tweeënhalve week tijd hebben wij met elkaar op inhoud een flinke slag kunnen slaan. Ook zijn wij het snel eens geworden over de invulling van de wethoudersposten. Zodra iedereen terug is van vakantie presenteren wij het definitieve coalitieakkoord en introduceren wij onze kandidaat-wethouders nader.”
 


Woensdag 29 juni 2022 | 18.00 uur

Informateur Van Overbeeke adviseert college met wethouders Gemeentebelangen, ChristenUnie, SGP en CDA

Informateur Hans van Overbeeke adviseert de gemeenteraad van Putten om te komen tot een college van burgemeester en wethouders met wethouders van Gemeentebelangen, ChristenUnie, SGP en CDA. Volgens Van Overbeeke is de uitkomst van de gesprekken zoals hij die de afgelopen weken voerde duidelijk en eenduidig. “Er is tussen deze vier partijen geen sprake van reserves jegens elkaar en zijn zij bereid en in staat de coalitie te vormen”, aldus de informateur in zijn rapport van bevindingen.

De informateur heeft in een gesprek met de fractievoorzitters van de zes in de gemeenteraad van Putten vertegenwoordigde partijen zijn advies toegelicht. De informateur spreekt de verwachting uit dat het formatieproces nu kan worden gestart. Indien de formatie succesvol wordt afgerond zal naar verwachting in een extra raadsvergadering na het zomerreces het coalitieakkoord worden behandeld en kunnen de wethouders worden benoemd.

Bekijk het Rapport van bevindingen informateur Gemeente Putten

 


Woensdag 30 maart 2022 | 21.30 uur

Nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd 

De verkiezingen zijn geweest. De oude gemeenteraad heeft plaatsgemaakt voor de nieuwe gemeenteraad. De gemeenteraadsleden voor de bestuursperiode 2022-2026 zijn beëdigd door de voorzitter van de gemeenteraad, burgemeester Lambooij. Op woensdagavond 30 maart 2022 legden de raadsleden de eed of belofte af. 

De gemeenteraad van Putten verwelkomde de volgende nieuwe raadsleden (v.l.n.r.): Saskia de Graaf-Bakker (ChristenUnie), Ewoud ’t Jong (SGP), Jorrit Heinen (VVD), Albert de Bruin (VVD) en Anja ten Bolscher-Pijffers (VVD) . Ewoud ’t Jong is ook beëdigd als raadslid. Ondertussen blijft hij aan als wethouder. Deze dubbelfunctie is toegestaan totdat een nieuw college is benoemd.

Bekijk de nieuwe samenstelling van de gemeenteraad

Nieuwe Raadsleden


Vrijdag 25 maart 2022 | 09.30 uur

Burgemeester trots op gemeenteraad bij afscheid raadsleden

De gemeenteraad van Putten vergaderde gisteren voor het laatst in de bestuursperiode 2018-2022. Tijdens deze vergadering sprak burgemeester H.A. Lambooij waarderende woorden uit over het politieke klimaat in Putten: “Ik ben trots op de wijze waarin u allen in de achterliggende vier jaren de samenleving hebt gediend.” Tijdens de vergadering nam de raad afscheid van de raadsleden C.J. de Goffau (SGP), J. van Meerveld (CDA), J.A. la Roi (Wij Putten) en J. Lubbertsen-Ruiter (ChristenUnie). Van het vijfde vertrekkende raadslid L. van den Heuvel wordt volgende week afscheid genomen. Dit in verband met ziekte.

Hele nieuwsbericht lezen

Foto van vertrekkende raadsleden


Maandag 21 maart 2022 | 20.45 uur

Definitieve uitslag bekend: laatste restzetel in Putten alsnog naar VVD

Afbeelding van de zetelverdeling in de gemeente Putten

Hieronder ziet u de zetelverdeling

Zetelverdeling 

 • WijPutten: 4
 • CDA: 3
 • ChristenUnie:3
 • Gemeentebelangen: 3
 • SGP: 3
 • VVD: 3

Na het hertellen van de stemmen heeft het centraal stembureau van de gemeente Putten vanavond de uitslag van de Gemeenteraadsverkiezingen 2022 definitief vastgesteld. Uit de hertelling blijkt dat er vorige week geen 1.627 stemmen op de VVD zijn uitgebracht maar 1.628. Dit maakt dat de derde en laatste restzetel alsnog toevalt aan de VVD. Daarmee gaat de VVD van 2 naar 3 zetels. Gemeentebelangen, waar de hertelling niet leidde tot een wijziging van het stemmenaantal, gaat van 4 naar 3 zetels.

De hertelling vond plaats omdat er, bij het toedelen van de derde en laatste restzetel, sprake was van een verschil van één stem tussen de VVD en Gemeentebelangen in het voordeel van Gemeentebelangen. De definitieve uitslag laat verder zien dat Wij Putten 4 zetels heeft behaald terwijl de andere vijf partijen (Gemeentebelangen, ChristenUnie, SGP, CDA en VVD) allemaal 3 zetels hebben behaald. De nieuwe gemeenteraad van Putten wordt op 30 maart aanstaande geïnstalleerd.

Tijdens de openbare zitting van het centraal stembureau sprak burgemeester H.A. Lambooij van een spannende dag: “Tellen is en blijft mensenwerk, zo blijkt maar weer eens”. Lambooij prees zowel de VVD als Gemeentebelangen om hun volwassen houding vandaag. “Beide partijen hebben, ondanks alle belangen en bijbehorende emoties, zich coöperatief opgesteld. Ik heb geen onvertogen woord gehoord. Mijn felicitaties gaan uit naar de VVD. Tegelijkertijd begrijp ik ook heel goed dat deze definitieve uitslag een bittere pil is voor Gemeentebelangen”. Ook sprak de burgemeester zijn waardering uit voor de telploegen die vandaag aan de slag zijn geweest.

Bijeenkomst bekendmaking definitieve uitslag online terugkijken

Hertelling zorgt voor extra zetel VVD ten koste van Gemeentebelangen


Maandag 21 maart 2022 | 19.00 uur

Definitieve uitslag gemeenteraadsverkiezingen maandag 21 maart 19.30 uur

Op maandag 21 maart wordt de definitieve uitslag van de Gemeenteraadsverkiezingen 2022 bekend gemaakt. U bent welkom om 19.30 uur in de Raadzaal. Of volg de bijeenkomst live via onderstaande link.

Definitieve uitslag online meekijken

 


Maandag 21 maart 2022 | 10.30 uur

Hertelling om 10.30 uur

Vanochtend is het centraal stembureau begonnen met de hertelling. Bij een hertelling worden de stemmen in drie ploegen opnieuw geteld.

20220321 Hertelling gemeenteraadsverkiezingen Putten_02 3x2 LR


Maandag 21 maart 2022 | 09.00 uur

Bekendmaking uitslag gemeenteraadsverkiezingen 

Op maandag 21 maart om 10.00 uur maakt het centraal stembureau van de gemeente Putten de officiële uitslag van de gemeenteraadsverkiezing bekend. Deze bekendmaking kunt u live kijken via de livestream. 


Donderdag 17 maart 2022 | 00.15 uur

Livestream gesloten, bedankt voor het kijken en voor uw stem!

Maandag 21 maart om 10.00 uur maakt de burgemeester de definitieve uitslag bekend. Deze bekendmaking is ook live te zien op deze pagina. 

Klik hier om de livestream terug te kijken

Uitslagenavond gemeenteraadsverkiezingen 2022 in Putten


Woensdag 16 maart 2022 | 23.30 uur

Voorlopige einduitslag gemeenteraadsverkiezingen bekend

Dit is de voorlopige uitslag. Maandagochtend 21 maart wordt de definitieve uitslag bekendgemaakt. 

 • Opkomst 2022: 63,1%
 • Opkomst 2018: 65,5%
 • WijPutten: 4 zetels (1 gedaald)
 • Gemeentebelangen: 4 zetels (1 gestegen)
 • CDA: 3 zetels (1 gedaald)
 • ChristenUnie: 3 zetels (1 gedaald)
 • SGP: 3 zetels (gelijk gebleven)
 • VVD: 2 zetels (2 gestegen)

Afbeelding van de voorlopige einduitslag van de gemeenteraadsverkiezingen 2022 in Putten

Hieronder ziet u het aantal stemmen, de percentages en de zetelverdeling. Nogmaals: dit is de voorlopige einduitslag.

Aantal stemmen (voorlopig)

 • WijPutten: 2.554
 • ChristenUnie: 2.050
 • CDA: 1.763
 • Gemeentebelangen: 2.172
 • SGP: 2.026
 • VVD: 1.626

Afbeelding van het voorlopige aantal stemmen 2022

Percentage stemmen (voorlopig)

 • WijPutten: 20,9%
 • ChristenUnie: 16,8%
 • CDA: 14,5%
 • Gemeentebelangen: 17,8%
 • SGP: 16,6%
 • VVD: 13,3%

Afbeelding van de percentages 2022

Aantal zetels (voorlopig)

 • WijPutten: 4
 • ChristenUnie: 3
 • CDA: 3
 • Gemeentebelangen: 4
 • SGP: 3
 • VVD: 2 

Afbeelding van de voorlopige zetelverdeling 2022


Woensdag 16 maart 2022 | 22.45 uur

Razend spannend; aantal stemmen gelijkmatig verdeeld

Bekijk hieronder de voorlopige zetelverdeling om 22.45 uur.

Aantal zetels (voorlopig)

 • WijPutten: 4
 • ChristenUnie: 3
 • CDA: 3
 • Gemeentebelangen: 3
 • SGP: 3
 • VVD: 3

Afbeelding van de voorlopige zetelverdeling om 22.45 uur

 


Woensdag 16 maart 2022 | 22.30 uur

De voorlopige zetelverdeling om 22.30 uur

Aantal zetels (voorlopig)

 • WijPutten: 4
 • ChristenUnie: 3
 • CDA: 3
 • Gemeentebelangen: 4
 • SGP: 3
 • VVD: 2

Afbeelding van de voorlopige zetelverdeling om 22.30 uur

 


Woensdag 16 maart 2022 | 22.15 uur

Voorlopige uitslag van vervroegd stemmen bekend

Hieronder ziet u de voorlopige uitslag van de mensen die hun stem uitbrachten op maandag 14 en dinsdag 15 maart.  

Aantal stemmen (voorlopig)

 • WijPutten: 437
 • ChristenUnie: 360
 • CDA: 275
 • Gemeentebelangen: 339
 • SGP: 307
 • VVD: 324

Afbeelding van voorlopige uitslag vervroegd stemmen


Woensdag 16 maart 2022 | 21.30 uur

Livestream online

Wij zijn online. Volg de bijeenkomst op YouTube via https://www.youtube.com/watch?v=TraalH8JK30 Of klik hieronder op de Play-knop en u volgt de bijeenkomst online. 

 


Woensdag 16 maart 2022 | 21.15 uur

Stembureau's gesloten, stemmen worden geteld

Foto van het tellen van de stemmen


Woensdag 16 maart 2022 | 20.15 uur

Voorbereidingen uitslagenavond verkiezingen in volle gang

Vanavond vanaf 21.30 uur presenteren wij u in het gemeentehuis de uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen in Putten. Op dit moment bereiden wij ook de livestream voor en zetten de laatste puntjes op de i. Zien wij u straks? 

Foto van voorbereidingen verkiezingsavond


Woensdag 16 maart 2022 | 20.00 uur

Stembureau's nog 1 uur open; elke stem telt!

Heeft u nog niet gestemd? Kijk hier waar u nog kunt stemmen tot 21.00 uur. 

Plattegrond met stembureaus in Putten


Woensdag 16 maart 2022 | 19.30 uur

Tussentijdse opkomst om 19.00 uur is 54,0%

Tussen 15.00 en 19.00 uur hebben 3.358 inwoners gestemd. In totaal hebben nu 10.479 inwoners hun stem uitgebracht. Dit is 54,0% van alle kiesgerechtigden. 

Inwoner van Putten brengt stem uit


Woensdag 16 maart 2022 | 18.00 uur

Bijeenkomst voorlopige verkiezingsuitslag vanavond om 21.30 uur in het gemeentehuis en online 

Bent u benieuwd naar de uitslag van de verkiezingen? Vanavond vanaf 21.30 uur maken wij de eerste voorlopige uitslag bekend. U bent van harte welkom in het gemeentehuis. U kunt de bijeenkomst ook volgen via de livestream. Houd deze liveblog daarvoor in de gaten. 

 


Woensdag 16 maart 2022 | 15.30 uur

Tussentijdse opkomst om 15.00 uur is 36,7% 

Tussen 11.00 en 15.00 uur hebben 2.800 inwoners gestemd. In totaal hebben nu 7.121 inwoners hun stem uitgebracht. Dit is 36,7% van alle kiesgerechtigden. 

Foto van potloden die gebruikt zijn bij het stemmen

 


Woensdag 16 maart 2022 | 11.30 uur

Tussentijdse opkomst woensdag 16 maart om 11.00 uur is 22,3% 

Vanmorgen tussen 07.30 en 11.00 uur brachten 2.269 inwoners hun stem uit. Dit komt neer op 11,7% van de kiesgerechtigden. In totaal hebben nu 4.321 inwoners de weg naar de stembus gevonden. Dit is 22,3% van de 19.410 kiesgerechtigden in Putten. 

Foto stembureau in de gemeente Putten

 


Woensdag 16 maart 2022 | 09.00 uur

Vervroegd stemmen: 10,6% van stemgerechtigden maakte hier gebruik van

Op maandag 14 maart hebben 775 inwoners hun stem uitgebracht. Dinsdag 15 maart vonden 1.277 inwoners hun weg naar de stembureaus. In totaal hebben 2.052 inwoners gebruik gemaakt van de mogelijkheid om vervoegd te stemmen. Dat is 10,6% van de 19.410 stemmers die zijn opgeroepen in de gemeente Putten.

Bordje van stembureau

 


Woensdag 16 maart 2022 | 07.30 uur

Stemlokalen zijn open; kom ook stemmen

Vandaag zijn de gemeenteraadsverkiezingen. De stemlokalen zijn open van 07.30 tot 21.00 uur. Met uw stem heeft u invloed op wat er in uw dorp gebeurt. Elke stem telt.

Stembureau Stenenkamer

 


Dinsdag 15 maart 2022 | 21.00 uur

Waar kan ik woensdag 16 maart stemmen?

Op woensdag 16 maart zijn de stembureaus op onderstaande kaart geopend. U mag zelf kiezen in welk stembureau u uw stem uitbrengt. De stembureaus gemarkeerd met rolstoelicoontje zijn toegankelijk voor kiezers met lichamelijke beperkingen.

Kaartje plattegrond stembureaus

 


Dinsdag 15 maart 2022 | 18.00 uur

Stem ook op woensdag 16 maart 2022

In Putten kunt u dit jaar op 6 politieke partijen stemmen. Op de kandidatenlijsten van deze partijen staan liefst 198 namen. Namen van mensen, wellicht bij u uit de straat. 198 namen van Puttenaren die bereid zijn om de komende vier jaar uw belangen te behartigen. Ga dus stemmen!

 


Dinsdag 15 maart 2022 | 15.00 uur

De belangrijke taken van de gemeenteraad

Wat zijn de belangrijke taken van de gemeenteraad? Dat legt burgemeester H.A. Lambooij uit in deze video.

 


Dinsdag 15 maart 2022 | 09.00 uur

Kies de partij die het beste bij uw ideeën past 

Hoe weet u of een politieke partij bij u past? Een paar tips:


Dinsdag 15 maart 2022 | 07.30 uur

Stemlokalen vervroegd stemmen zijn geopend

De stemlokalen voor het vervroegd stemmen zijn geopend. U kunt vervroegd stemmen op dinsdag 15 maart van 07.30 uur tot 21.00 uur in Wijkgebouw De Arendshof en in het gemeentehuis.

Foto van stembureau De Arendshof


Maandag 14 maart 2022 | 16.00 uur

Wat neem ik mee tijdens het stemmen?

U neemt 2 belangrijke documenten mee: uw stempas en uw identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsdocument). Met uw stempas kunt u stemmen in elk stembureau in uw gemeente. Uw stempas is voor het stembureau het bewijs dat u nog niet bij een ander stembureau heeft gestemd. Goed om te weten: u kunt bij de gemeenteraadsverkiezingen niet stemmen in een andere gemeente.


Maandag 14 maart 2022 | 15.00 uur

Burgemeester H.A. Lambooij brengt zijn stem uit

Burgemeester H.A. Lambooij bracht vanochtend zijn stem uit. Hij roept alle inwoners op om gebruik te maken van hun stemrecht.

Burgemeester H.A. Lambooij brengt stem uit tijdens Gemeenteraadsverkiezingen 2022


Maandag 14 maart 2022 | 10.30 uur

Wilt u de drukte van het stembureau ontlopen?

Ga dan stemmen op maandag 14 of dinsdag 15 maart. De stembureaus in het gemeentehuis en Wijkgebouw De Arendshof zijn van 07.30 tot 21.00 uur geopend.

 


Maandag 14 maart 2022 | 07.30 uur

Stemlokalen vervroegd stemmen zijn geopend

De stemlokalen voor het vervroegd stemmen zijn geopend. U kunt vervroegd stemmen op maandag 14 maart en dinsdag 15 maart van 07.30 uur tot 21.00 uur in Wijkgebouw De Arendshof en in het gemeentehuis. 

 


Maandag 14 maart 2022 | 07.00 uur

Welkom, begin van het liveblog

In dit blog leest en bekijkt u de ontwikkelingen rondom de Gemeenteraadsverkiezingen 2022 op maandag 14, dinsdag 15 en woensdag 16 maart in de gemeente Putten.