Nieuwsberichten

Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Putten. Abonneer u op onze RSS-feed of abonneer u op onze wekelijkse e-mailnieuwsbrief. Onze nieuwsberichten blijven drie maanden online op onze website.

 • Digitale oudercursus over kinderen met een verslaving

  17 januari 2022

  Veel ouders met kinderen die verslavende middelen gebruiken voelen zich machteloos. Ze hebben vaak het gevoel het gedrag van hun kind niet bij te kunnen sturen. Dit kost veel energie, slapeloze nachten en lijkt nauwelijks iets op te leveren. De oudercursus ‘Help mijn kind kan niet zonder!’ van Tactus helpt ouders en opvoeders de regie weer in handen te krijgen. En zich minder machteloos te voelen.

 • Telefonisch spreekuur voor vragen over het openbaar vervoer

  17 januari 2022

  Speciaal voor senioren organiseren OV-ambassadeurs een telefonisch spreekuur in Putten. OV-ambassadeurs beantwoorden tijdens het dit spreekuur vragen over reizen met bus en trein.

 • Vrije inloop boosterprik in Harderwijk

  17 januari 2022

  Sinds vrijdag 14 januari kunt u ook in Harderwijk een boosterprik halen zonder afspraak. De locatie is op Strekdam 51 (vlak bij het Dolfinarium). De locatie is 7 dagen per week open van 08.00 tot 19.30 uur.

 • Gemeente Putten nu ook bereikbaar op WhatsApp

  11 januari 2022

  Gemeente Putten is nu ook bereikbaar op WhatsApp via 06 203 06 284. Sla ons nummer op in uw mobiel om snel in contact met ons te komen. Dit nummer is niet voor bellen, sms’en of groepsapps. Deel geen privacygevoelige informatie met ons via WhatsApp.

 • Record aantal kerstbomen ingeleverd bij de gemeente

  10 januari 2022

  Woensdag 5 en zaterdag 8 januari was het druk aan de Ambachtstraat. Net als andere jaren organiseerde de gemeente Putten een kerstbomeninzamelactie voor de Puttense jongeren tot 15 jaar. Zij konden kerstbomen inleveren bij het gemeentelijk opslagterrein aan de Ambachtstraat. Net als vorig jaar kregen de kinderen € 1,00 per ingeleverde kerstboom.

 • Subsidie voor bloemrijke akkerranden in Putten

  20 januari 2022

  De gemeente Putten stelt ook dit jaar een vergoeding beschikbaar voor boeren die een natuurstrook laten inzaaien op hun akkers. De bloemrijke randen zijn goed voor (weide)vogels, vlinders en insecten. Ook geven ze een mooi beeld in het landschap. Het akkerrandenbeheer is een project van Collectief Veluwe, waarbij Stichting Biotoopverbetering Agrarisch Overleg de uitvoering coördineert.

 • Steeds minder overlast hondenpoep

  10 januari 2022

  Hondenpoep staat bovenaan de lijst van ergernissen. De gemeente Putten ontving hierover jaarlijks een groot aantal meldingen. Het probleem vroeg om een gedegen oplossing. Na een geslaagde proef met ‘hondenpoepbakken’ in 2016 in de wijk Hoge Eind, besloot de gemeente de bakken ook in andere wijken te plaatsen. Deze aanpak werpt zijn vruchten af: het aantal meldingen is gedaald van 76 in 2015 naar 15 in 2021. De meeste meldingen betroffen volle hondenpoepbakken of aanvragen voor nieuwe bakken.

 • Gemeente Putten luidt nieuw jaar in met nieuwjaarsvideo

  11 januari 2022

  De gemeente Putten presenteert op 1 januari 2022 een speciale nieuwjaarsvideo onder de titel ‘Putten 2022’. In de video geven diverse betrokken inwoners aan wat zij het komende jaar van het gemeentebestuur verwachten. Dit met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022. Ook komen er lijstrekkers aan het woord van de politieke partijen die meedoen aan de verkiezingen. Burgemeester H.A. Lambooij van Putten leidt de video in met nieuwjaarsboodschap.

 • Jeugdhulpregio Noord-Veluwe en Zeewolde sluit contracten af met aanbieders jeugdhulp na aanbestedingstraject

  23 december 2021

  In de afgelopen maanden heeft de jeugdhulpregio Noord-Veluwe en Zeewolde een aanbesteding doorlopen voor de inkoop van specialistische jeugdhulp. Hiermee is een volgende stap gezet in goede, duurzame zorg voor de jeugdigen. De jeugdhulpaanbieders waarmee de regio wil gaan samenwerken zijn bekend. Met deze aanbieders worden contracten afgesloten voor het geven van jeugdhulp vanaf 1 april 2022.

 • Papieren Afvalwijzer 2022

  11 januari 2022

  De afvalwijzer voor het nieuwe jaar is beschikbaar. Vindt u het prettig om een papieren versie te hebben? Download de afvalwijzer op www.mijnafvalwijzer.nl en print deze uit. Op de afvalwijzer staan de ophaaldagen en hoe u uw afval kunt aanbieden.

 • Volg de gratis online workshop ‘Maak een stappenplan voor je woning’

  20 december 2021

  Benieuwd welke duurzame maatregelen geschikt zijn voor uw huis? En in welke volgorde u deze het beste kunt nemen? Volg dan de gratis online workshop van Veluwe Duurzaam op dinsdagavond 11 januari.

 • Ontwikkeling Waterweg en Zuiderzeestraatweg

  21 december 2021

  Veiligere wegen en kruispunten, verbeterde kwaliteit van de weg en ontmoediging van doorgaand (sluip)verkeer. Dat is het doel van de vernieuwing van de Waterweg en Zuiderzeestraatweg.

 • Even voorstellen: Bertha van Renselaar, lid Inclusiepanel

  20 december 2021

  De gemeente Putten staat voor een inclusieve samenleving. Iedereen doet mee! Belangrijke rol hierbij is weggelegd voor het Inclusiepanel Putten. Dit panel staat de gemeente gevraagd en ongevraagd bij met adviezen. Het panel bestaat uit enthousiaste en betrokken inwoners van onze gemeente. De komende maanden stellen de leden van het panel zich voor en vertellen ze over hun ervaringen.

 • Aangepaste kerstbomeninzamelactie voor jongeren

  20 december 2021

  De gemeente Putten organiseert elk jaar een kerstbomeninzamelactie voor Puttense jongeren tot 15 jaar. Ieder jaar doen jongeren hun best om zoveel mogelijk kerstbomen in te zamelen. Net als in 2021 is er in 2022 een aangepaste kerstbomeninzamelactie in verband met het coronavirus.

 • Welzijnsorganisaties in Putten bundelen krachten: intensievere samenwerking vanaf 1 januari 2022

  21 december 2021

  Welzijn Putten, Stimenz, Jeugd-Punt en Actief Putten gaan intensiever samenwerken onder de werknaam Breed Welzijn Putten. Met deze krachtenbundeling wil het gemeentebestuur van Putten ervoor zorgen dat alle inwoners actief kunnen deelnemen aan het maatschappelijke leven. En dat u als inwoner hierbij sneller passende ondersteuning krijgt wanneer dat nodig is.

 • Spoel frituurvet of olie niet door de wc

  14 december 2021

  Tijdens Kerst en oud en nieuw gebruiken veel mensen frituurvet of olie. Bijvoorbeeld tijdens het gourmetten, bij het maken van frituurhapjes of bij het bakken van oliebollen. Het Waterschap Vallei en Veluwe en de gemeente Putten vragen u dit vet niet door de wc te spoelen.

 • Gratis energiescans voor kerkgebouwen

  06 december 2021

  Kerkbesturen in Putten kunnen vanaf nu een energiescan aanvragen voor hun gebouwen. Deze scan van het regionale duurzaamheidsloket van Veluwe Duurzaam geeft inzicht in eventuele energielekken. De gemeente Putten stimuleert hiermee de kerken om aan de slag te gaan met energiebesparing.

 • Voorkom schoorsteenbrand, stook veilig

  06 december 2021

  Wist u dat 40% van de woningbranden in de regio worden veroorzaakt door de schoorsteen? In november en december zijn er vaak schoorsteenbranden. Steeds meer mensen laten daarom hun schoorsteen meerdere keren per jaar vegen.

 • Ontwerp Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan

  06 december 2021

  De gemeente Putten streeft naar een prettige omgeving om in te wonen, te werken en te leven. Verkeer en vervoer zijn hierbij belangrijk. Wij werken aan een nieuw verkeers- en vervoersplan, kortweg het GVVP. Over het concept GGVP hebben wij eerder uw mening gevraagd via een vragenlijst en via een inloopbijeenkomst. Wij hebben de input verwerkt in het ontwerp GVVP. Het ontwerp ligt vanaf woensdag 8 december ter inzage.

 • Gemeente Putten maakt overstap naar BNG Bank

  28 december 2021

  De gemeente Putten is overgestapt naar een andere bank: de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG Bank). De meeste inwoners merken hier niet veel van. Wij zorgen ervoor dat de nieuwe rekeningnummers goed opvallen in onze brieven en e-mails. Wel raden wij u aan om de nieuwe rekeningnummers aan te passen in uw eigen administratie.

 • Even voorstellen: Maaike Roos, lid inclusiepanel

  30 november 2021

  De gemeente Putten staat voor een inclusieve samenleving. Iedereen doet mee! Belangrijke rol hierbij is weggelegd voor het Inclusiepanel Putten. Dit panel staat de gemeente gevraagd en ongevraagd bij met adviezen. Het panel bestaat uit enthousiaste en betrokken inwoners van onze gemeente. De komende maanden stellen de leden van het panel zich voor en vertellen ze over hun ervaringen.

 • Zet inbrekers in het zicht

  29 november 2021

  Tijdens de wintermaanden vinden jaarlijks de meeste woninginbraken plaats. Het Donkere Dagen Offensief gaat daarom de strijd aan tegen inbraken, overvallen en straatroven in de donkere maanden. Deze landelijke campagne vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid maakt bewoners waakzaam voor inbraken en geeft tips om het te voorkomen.

 • Buurtbemiddeling zoekt bemiddelaars

  23 november 2021

  Komt u uit Putten of omgeving? Kunt u goed luisteren en vragen stellen? Hebt u een positieve en optimistische benadering naar mensen? Dringt u uw eigen normen en waarden niet op? Laat u zich niet van de wijs brengen door agressie of verbaal gedrag? Staat u open voor mensen en kunt u goed samenwerken? Versterk dan het team van Buurtbemiddeling Putten.

 • Veranderingen in ondersteuning van mantelzorgers

  22 november 2021

  Na 4,5 jaar is er een einde gekomen aan Platform Mantelzorg Putten. Vorige week bedankte wethouder Bert Koops de vrijwilligers voor de kennis en ervaring die zij jarenlang deelden met andere mantelzorgers in Putten. Een deel van de vrijwilligers blijft actief via het vrijwilligerswerk van Welzijn Putten. Zo blijven de deskundigheid en contacten beschikbaar voor inwoners met mantelzorgvragen.

 • Zandwegen en onderhoud, hoe zit dat?

  23 november 2021

  De gemeente Putten kent zo'n 70 kilometer aan zandwegen. Het zijn prachtige wegen met een landschappelijke waarde, maar ze zijn ook kwetsbaar. Daarom is passend onderhoud belangrijk.

 • Bewoners en vakantieparken zetten Putten in het groen met streekeigen beplanting

  22 november 2021

  7 bewoners uit het buitengebied van Putten en 5 eigenaren van vakantieparken plantten 170 bomen en ruim 6.900 struiken op hun erven en vakantieparken. Dit is het resultaat van de beplantingsactie ‘Putten in het Groen’ van Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) en Gemeente Putten. De uitdeeldag van het plantmateriaal vond plaats op vrijdag 19 november op een speciaal ingerichte drive-through; een ophaalservice van bomen en struiken voor een groener Putten.

 • Goede fietsverlichting helpt ongelukken voorkomen

  16 november 2021

  De wintertijd is ingegaan en dat betekent dat veel mensen vaker in het donker onderweg zijn. Daarom is goede fietsverlichting extra belangrijk. Maar vaak staat de verlichting niet aan; “vergeten”, “lamp kapot”, “batterij leeg” of “ze zien me toch wel”. En dat brengt risico’s met zich mee.

 • Putten geteisterd door vernielingen: € 15.000 schade

  15 november 2021

  In Putten heeft afgelopen zaterdagnacht een reeks vernielingen plaatsgevonden. Volgens een eerste schatting is er zo’n € 15.000 schade. “De maat is vol. Dit gedrag is volstrekt onacceptabel en gaat alle grenzen te buiten”, aldus het college van burgemeester en wethouders in een reactie. De gemeente Putten heeft maandagmorgen aangifte gedaan bij de politie. Het college kondigt verder aan iedere euro aan schade te verhalen op degenen die verantwoordelijk zijn voor de vernielingen.

 • Natuurinclusieve woningen aan de Husselsesteeg een stap dichterbij

  19 november 2021

  Camping Hilary aan de Husselsesteeg in Putten krijgt een woonbestemming. De gemeenteraad van Putten wil de herontwikkeling faciliteren en heeft het bestemmingsplan goedgekeurd. Op de plek van de camping worden 37 permanente woningen ontwikkeld door Maatschap Camping Hilary. De partijen hebben de (financiële) afspraken op donderdag 11 november 2021 vastgelegd in een zogeheten anterieure overeenkomst.

 • Puttense statushouders tekenen participatieverklaring

  11 november 2021

  Afgelopen week hebben 27 statushouders het traject voor de participatieverklaring afgelegd. Dit onderdeel van de inburgering werd verzorgd door Bibliotheek Noordwest Veluwe.

 • Even voorstellen: Theo Willemsen, secretaris inclusiepanel

  08 november 2021

  De gemeente Putten staat voor een inclusieve samenleving. Iedereen doet mee! Belangrijke rol hierbij is weggelegd voor het Inclusiepanel Putten. Dit panel staat de gemeente gevraagd en ongevraagd bij met adviezen. Het panel bestaat uit enthousiaste en betrokken inwoners van onze gemeente. De komende maanden stellen de leden van het panel zich voor en vertellen ze over hun ervaringen.

 • Wethouder Koops ontbijt bij Puttens pleeggezin

  08 november 2021

  Wethouder Koops bracht op woensdag 3 november, in de Week van de Pleegzorg, een bezoek aan Berend en Chantal Doppenberg. Wethouder Koops vroeg aan Berend en Chantal om hun ervaringen als pleeggezin met hem te delen.