Nieuwsberichten

 • WOZ-beschikking en aanslag gemeentelijke belastingen 2018

  19 februari 2018

  Volgende week ontvangt u de WOZ-beschikking en de aanslag gemeentelijke belastingen voor 2018. Het bedrag dat u moet betalen aan onroerende-zaakbelasting is afhankelijk van de waarde van uw woning. In de informatiewijzer, die u bij uw aanslag gemeentelijke belastingen aantreft, vindt u meer informatie over de waardering en de belastingen.

 • Toename woninginbraken in Putten

  19 februari 2018

  Helaas zijn inbrekers momenteel erg actief in de gemeente Putten. De politie doet er alles aan om de woninginbraken te stoppen en verhoogt daarom het aantal controles. De politie heeft uw hulp hard nodig. Ook geeft de politie u graag tips om inbrekers buiten de deur te houden.

 • Samenwerkingsovereenkomst bindt 30 Veluwse partners aan gezamenlijke ambities

  16 februari 2018

  Op donderdagochtend 15 februari kwamen de Veluwse partners samen om officieel de Veluwse samenwerking te bekrachtigen.

 • Opfriscursus verkeerskennis voor alle rijbewijsbezitters

  15 februari 2018

  Woensdagavond 7 maart is er een opfriscursus verkeerskennis voor alle inwoners van de gemeenten Putten en Ermelo die in het bezit zijn van een rijbewijs. De cursus bestaat uit een theorieles waarbij een instructeur ingaat op de laatste ontwikkelingen in het hedendaagse verkeer. De cursus wordt georganiseerd door Veilig Verkeer Nederland (afdeling Ermelo/Putten) in samenwerking met de gemeenten.

 • Inloopavond ontwerpbestemmingsplan Kom Noord en Kom Zuidoost

  02 februari 2018

  Dinsdag 6 februari 2018 van 19.00 tot 20.30 uur in het gemeentehuis.

 • Verder werken aan een aantrekkelijk centrum Putten

  31 januari 2018

  Dinsdag 30 januari 2018 hebben wethouder Koekkoek en een tweetal bestuurders van de Stichting Ondernemersfonds Putten (SOP), de heren De Lange en Van Looijengoed, een nieuw convenant Ondernemersfonds Putten ondertekend.

 • Stooktips voor houtkachel en open haard

  29 januari 2018

  Hebt u een open haard of houtkachel? Of denkt u erover om er één te kopen? Een vuurtje stoken kan gezellig zijn, maar voor het milieu en de gezondheid zijn houtkachels en openhaarden niet goed. Het kan leiden tot stankoverlast en luchtvervuiling, zoals fijnstof. Kiest u ervoor om tijdens koude dagen de open haard of kachel aan te steken, gebruik dan de onderstaande tips om veilig en schoon te stoken.

 • Verschijning gemeentegids 2018

  29 januari 2018

  U ontvangt de gemeentegids meestal rond februari/maart in de brievenbus. Vanwege de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 21 maart 2018, verschijnt de gemeentegids dit jaar begin juli. Wij kunnen u dan een actuele gemeentegids aanbieden.

 • Prijsuitreiking kerstbomenactie

  24 januari 2018

  Woensdag 24 januari overhandigde wethouder Koekkoek de prijzen aan de winnaars van de kerstbomenactie.

 • Korting op energieadvies voor eerste 50 ondernemers

  24 januari 2018

  Op dinsdag 6 februari 2018 van 15.00 tot 17.00 uur organiseert de Bedrijvenkring Putten samen met de gemeente Putten, de Rabobank en IGEV een congres over energiebesparing bij ondernemers. Alle ondernemers uit Putten zijn welkom om zich tijdens het congres te laten informeren over de noodzaak én de voordelen van verduurzaming.

 • Dromenlab Putten voor recreatieondernemers

  23 januari 2018

  Toerisme is belangrijk voor de Puttense economie. Jaarlijks overnachten rond de 400.000 gasten in onze gemeente en ontvangen we 1.500 vaste gasten. Ook verwelkomen we ieder jaar zo’n 100.000 fietsers, wandelaars en strandbezoekers voor een dagbezoek. In de toeristische sector hebben ongeveer 800 mensen een baan.

 • Start campagne ‘Glasvezel buitenaf’

  23 januari 2018

  Glasvezel buitenaf is gestart met de campagne in deelgebied Vallei en Veluwe Midden. Hieronder valt het buitengebied van de gemeenten Amersfoort, Apeldoorn, Baarn, Barneveld, Bunschoten, Eemnes, Nijkerk en Putten. Inwoners van deze gemeenten kunnen tot 3 april 2018 een glasvezelabonnement afsluiten bij een dienstaanbieder.

 • Informatieavond verkeersmaatregelen Steenenkamer

  22 januari 2018

  Maandag 5 februari 2018 is er een informatieavond over de stand van zaken rondom het project Verkeer Steenenkamer fase 2. De avond wordt gehouden in de Spiegelzaal van het koetshuis op Landgoed De Vanenburg (Vanenburgerallee 13). De avond begint om 19.30 uur (zaal open om 19.00 uur). Bewoners van het gebied Steenenkamer en andere belangstellenden zijn van harte welkom deze bewonersavond bij te wonen.

 • Landelijke Opschoondag zaterdag 24 maart 2018

  15 februari 2018

  Nog even en het is weer zover: de landelijke opschoondag! Zaterdag 24 maart 2018 gaan we samen aan de slag om Putten zwerfafvalvrij te maken.

 • Pilot Arbeidsparticipatie begeleidt mensen naar een baan

  18 januari 2018

  In september 2016 is de gemeente Putten samen met de Inclusief Groep Gresbo gestart met de ‘Pilot Arbeidsparticipatie’. De resultaten zijn positief.

 • Verklaring omtrent gedrag gratis voor vrijwilligers

  16 januari 2018

  Inwoners van Putten, die zich willen inzetten als vrijwilliger binnen of buiten de gemeentegrens en daarvoor een verklaring omtrent gedrag (VOG) nodig hebben, kunnen deze per 1 januari 2018 gratis verkrijgen. Hiermee wil de gemeente Putten de stap tot vrijwilligerswerk verkleinen.

 • Iedereen alert tijdens de donkere dagen

  15 januari 2018

  Inbrekers zijn tijdens de wintermaanden het meest actief in de vooravond. Als het ’s avonds donker is en er brandt op dat moment geen licht in een woning, weet een inbreker dat er niemand thuis is.

 • Regiovervoer ViaVé voor alle Puttenaren

  15 januari 2018

  Woont u in Putten of bezoekt u de gemeente Putten? ViaVé vervoert u graag naar uw bestemming. ViaVé is vervoer van deur tot deur. Het wordt u aangeboden door zes Noord-Veluwse gemeenten en de provincie Gelderland.

 • Nieuwe samenwerking Noord-Veluwse gemeenten

  11 januari 2018

  De samenleving is een netwerk. De gemeenten op de Noord-Veluwe willen hierop aansluiten om inhoudelijke resultaten te kunnen boeken voor hun inwoners, ondernemers en bezoekers.

 • Inloopbijeenkomst stedenbouwkundige visie Bilderdijkstraat e.o.

  08 januari 2018

  De gemeente Putten is bezig een stedenbouwkundige visie op te stellen voor het gebied Bilderdijkstraat en omstreken. Op dinsdag 16 januari 2018 is er een inloopbijeenkomst, waarvoor wij belanghebbenden van harte uitnodigen. De bijeenkomst vindt plaats in het gemeentehuis tussen 19:00 en 21:00 uur.

 • Tarieven belastingen en rechten 2018

  28 december 2017

  De gemeenteraad heeft de belastingtarieven voor 2018 vastgesteld. Hieronder ziet u een overzicht van veel voorkomende belastingen en rechten. Ter vergelijking zijn ook de tarieven per 01-01-2017 vermeld.

 • Afvalinzameling 2018

  21 december 2017

  In de periode van 11 t/m 22 december is de Afvalwijzer 2018 verspreid. Hebt u de afvalwijzer niet ontvangen? De inzameldata voor uw adres kunt u ook vinden op www.mijnafvalwijzer.nl en via de Afvalapp ‘Afvalwijzer’ van AddComm. Als u de Afvalwijzer 2018 liever op papier wilt ontvangen, dan kunt u contact opnemen met het Meldpunt, telefoonnummer (0341) 359 686.

 • Dierenambulance Putten-Barneveld

  12 februari 2018

  Vanaf 1 januari 2018 gaan de gemeenten Putten en Barneveld gebruik maken van de diensten van de nieuwe Stichting Dierenambulance Putten-Barneveld. Op woensdag 20 december vond de formele ondertekening van de overeenkomst tussen de dierenambulance en de gemeenten plaats.

 • Nieuwe opzet voor begeleiding statushouders

  21 december 2017

  Vanaf 1 januari 2018 start de gemeente Putten met een nieuwe opzet voor de begeleiding van statushouders.

 • Benoeming ombudsman en plaatsvervanger

  15 december 2017

  De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Bunschoten, Nijkerk en Putten gaan de gemeenteraden voorstellen de heer mr. W.J. (William) Maassen te benoemen als ombudsman en de heer drs. R.J.F. (Rob) Paulussen als zijn plaatsvervanger.

 • Onderzoek rekenkamercommissie over jeugdhulp

  15 december 2017

  Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor Jeugdhulp. De gemeenteraden van Elburg, Nunspeet, Oldebroek en Putten hebben weinig invloed gehad op de implementatie van de Jeugdwet en controle van de uitvoering. Voorbereiding vond vooral in regionaal verband plaats en sturing of wijzigingen waren nauwelijks mogelijk vanwege de tijdsdruk en complexiteit.
  Dat blijkt uit onderzoek van de gezamenlijke rekenkamercommissie (Rkc) van deze gemeenten. De Rkc onderzocht of de gemeenteraden hun wensen vooraf voldoende hebben aangeven en of zij genoeg mogelijkheden hadden om dit vervolgens te controleren.

 • Openstelling van de Henslare

  14 december 2017

  Op donderdag 21 december 2017 gaat de gemeente Putten samen met betrokken partijen en omwonenden de Henslare officieel openstellen voor het verkeer.

 • Ondertekening prestatieafspraken 2018

  12 december 2017

  Woningstichting Putten, Huurdersorganisatie Putten en de gemeente Putten hebben op 11 december 2017 de prestatieafspraken 2018 ondertekend. De drie partijen maken jaarlijks afspraken om met elkaar te zorgen voor goed en betaalbaar wonen in Putten.

 • Landelijke ophokplicht in verband met vogelgriep

  08 december 2017

  In Biddinghuizen (gemeente Dronten) is op vrijdag 8 december bij een bedrijf met vleeseenden vogelgriep van het type H5 vastgesteld. Het gaat vermoedelijk om een hoogpathogene variant van de vogelgriep. Daarom is voor heel Nederland een ophokplicht ingesteld.

 • Gemeente Putten sluit overeenkomst met Dierenambulance Putten-Barneveld

  06 december 2017

  Het college van burgemeester en wethouders van Putten heeft besloten per 1 januari 2018 een overeenkomst aan te gaan met Stichting Dierenambulance Putten-Barneveld.

 • Nog geen besluit over principeverzoek huisvesting arbeidsmigranten

  06 december 2017

  De eigenaar van Fides Uitzendgroep heeft een principeverzoek ingediend voor het bouwen van tijdelijke woningen aan de Voorthuizerstraat 144. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 28 november 2017 besloten het principeverzoek aan te houden.

 • Samenwerkingsovereenkomst voor Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds

  06 december 2017

  Wethouder Priem van de gemeente Putten en bestuurslid mevrouw Sinte Maartensdijk van de stichting Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds Gelderland ondertekenen op dinsdag 12 december 2017 een samenwerkingsovereenkomst. Met deze ondertekening gaat Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds in de gemeente Putten officieel van start.

 • Val op in het donker en bij regenachtig weer

  05 december 2017

  De donkere dagen voor kerst zijn aangebroken. Het is vaak mistig of regenachtig. Het zicht is dan slechter. In dit soort weersomstandigheden krijgen veel fietsers haast. Die combinatie maakt ze extra kwetsbaar in het verkeer, waarschuwt de politie. Goede fietsverlichting wordt dan belangrijk voor hun veiligheid. Automobilisten en andere weggebruikers zien fietsers mét licht sneller. Die zichtbaarheid kan het verschil betekenen tussen wel of niet botsen. Met licht kom je veiliger thuis.

 • Inloopavond over groeninrichting Henslare en Stationsstraat-West

  05 december 2017

  Bij goede weersomstandigheden wordt de Henslare over een aantal weken in gebruik genomen. In februari 2018 start de aanleg van de beplanting. Hiervoor heeft Bureau Maris uit Zeewolde een concept plan ontwikkeld. Wilt u dit plan inzien en ideeën aanreiken voor het definitieve groenplan? Dan bent u van harte welkom tijdens de inloopavond op dinsdag 12 december 2017 tussen 19.00 en 20.30 uur in de trouwzaal van het gemeentehuis.

 • CIF start in januari glasvezelcampagne

  05 december 2017

  In januari 2018 start CIF met de campagne ‘Glasvezel buitenaf’ in het gebied Vallei & Veluwe Midden. Het gaat om het buitengebied van de gemeenten Putten, Nijkerk en delen van Apeldoorn en Barneveld ontvangen het aanbod. Het gaat hier om zo’n 4.500 adressen. De inwoners en bedrijven in het gebied ontvangen persoonlijk een uitnodiging voor de informatieavonden. CIF zal een toelichting geven over de voordelen van glasvezel, het aanbod en de voorwaarden.

 • Brandveilige feestdagen

  05 december 2017

  De feestdagen liggen weer in het verschiet. Wellicht bent u ook al bezig met de voorbereidingen. Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland wil u graag een paar tips geven om de feestdagen gezellig, maar ook (brand)veilig te vieren.

 • Wij zijn momenteel minder goed bereikbaar

  06 december 2017

  Vanwege de overgang naar een nieuwe telefooncentrale zijn wij momenteel alleen bereikbaar via ons algemene telefoonnummer (0341) 359 611. Excuses voor het ongemak.

 • Huiselijk geweld… stopt niet vanzelf

  21 november 2017

  Nederland kent momenteel ieder jaar meer dan 220.000 slachtoffers van huiselijk geweld. Daarmee is het de meest omvangrijke vorm van geweld in onze samenleving. In deze week tegen huiselijk geweld roepen we mensen op niet stil te blijven, maar te handelen. Want iedereen verdient een veilig thuis.

 • Ontwerp Van Oldenbarneveltstraat geoptimaliseerd

  09 oktober 2017

  Tijdens de inloopbijeenkomst over het wegonderhoud aan de Van Oldenbarneveltstraat op 27 september 2017, hebben diverse mensen gereageerd op het gepresenteerde plan. Naar aanleiding van de opmerkingen en suggesties hebben we het ontwerp geoptimaliseerd.

 • Wegonderhoud Van Oldenbarneveltstraat

  05 februari 2018

  Op woensdag 27 september 2017 heeft in de Ichtusschool een inloopavond over wegonderhoud aan de Van Oldenbarneveltstraat plaatsgevonden.

 • Kwaliteitsteam Veluwe biedt recreatieondernemers advies en coaching

  31 mei 2017

  Begeleidingstraject voor productontwikkeling en innovatie op vakantieparken

 • Regels grafbedekking, asbezorging en gedenkplaats gewijzigd

  31 mei 2017

  De gemeenteraad heeft de Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen vastgesteld. Daarnaast stelt het college van burgemeester en wethouders nadere Regels grafbedekking, asbezorging en gedenkplaats vast.

Uitgelicht