150 inwoners ontvangen een adoptieboom

Afgelopen weken ontvingen 150 inwoners een boom van ons. Aan het begin van dit jaar schreven zij zich in voor een boom, toen wij 150 bomen ter adoptie aanboden. Door het droge weer in het voorjaar werden de bomen nu pas uitgereikt. In totaal zijn er nu 430 adressen voorzien van een adoptieboom.

Het boomadoptieplan

Met het boomadoptieplan helpen wij inwoners om hun steentje bij te dragen aan klimaatadaptie. Het boomadoptieplan houdt in dat wij vanaf 2021 voor een periode van 5 jaar bomen ter beschikking stellen aan haar inwoners. Door een boom te adopteren werken inwoners met de gemeente samen aan de lokale biodiversiteit en de klimaatdoelstellingen.