Vier inwoners van Putten ontvangen een Koninklijke onderscheiding

Vrijdag 26 april 2019 reikte burgemeester Lambooij een Koninklijke onderscheiding (Lid in de Orde van Oranje Nassau) uit aan de heren M.J. (Mars) van de Meer, G. (Gerrit) Grevengoed, P.E. (Peter) Brink en mevrouw T. (Titia) Meindertsma-Falkena. Zij ontvingen de onderscheiding voor hun inzet voor de samenleving.

De heer Mars van de Meer (69 jaar)

Is vrijwilliger bij de Stichting Truckfestijn Putten (sinds 1998), de zorginstelling ’s Heerenloo (sinds 2009), het woon- en zorgcentrum Elim, locatie Hoef (sinds 2013) en de motorcrossvereniging 'MC Volgas' in Ermelo (sinds 2015). Hij is daarnaast collectant voor het Alzheimerfonds (sinds 2016) en het Fonds Gehandicaptensport (sinds 2018).
In het verleden was hij vrijwilliger bij het Nederlandse Rode Kruis, afdeling Putten (1998-2013) en de Geneeskundige Eenheid West van Veiligheidsregio Noordoost-Gelderland (2000-2012). In de periode 1999-2013 was hij mantelzorger voor zijn echtgenote.

De heer Gerrit Grevengoed (64 jaar)

Verricht sinds 1978 diverse hand-en-spandiensten voor mensen die in een moeilijke situatie verkeren. Hij is vrijwilliger bij de Hervormde Gemeente Putten (sinds 1990) en bij The Gideons, afdeling Lelystad-Harderwijk (sinds 2012). Daarnaast is hij bestuurslid van de Stichting Oktober 44 (sinds 2017).
In het verleden gaf de heer Grevengoed van 1978 tot 1982 wekelijks leiding aan jongeren vanuit de Hervormde Gemeente te Putten. In de periode 1982-1998 was hij bestuurslid, penningmeester (1986-1997) en voorzitter (1997-1998) van de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Scholen voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs te Putten. Hij was bestuurslid van de Putten Power Run (2010-2012) en penningmeester van de Hervormde Zondagsschool op de Gereformeerde Grondslag te Putten (2012-2016).

Mevrouw Titia Meindertsma-Falkena (75 jaar)

Is secretaris van de Hervormde Vrouwen Dienst Andreaskerk Putten (sinds 1991). Daarnaast is zij sinds 2004 organisator van de collecte ten behoeve van het Longfonds. Sinds 2008 is zij ook begeleider van de knutsel-breiclub 's Heerenloo (20 mensen met een beperking worden door haar begeleid) en lid van de activiteitencommissie seniorencontact van de Andreaskerk om voor de (ongeveer 150) Puttense ouderen diverse activiteiten te organiseren.

De heer Peter Brink (61 jaar)

Is vrijwilliger bij Veluwe FM. Sinds 2018 presenteert hij mede een radioprogramma over politiek. In de periode 2007-2018 was hij raadslid van de gemeente Putten. Daarvoor (2000-2007) was de heer Brink vrijwilliger bij en bestuurslid (2000-2004) van ChristenUnie Putten. Na de fusie tussen GPV Putten en ChristenUnie Putten werd hij bestuurslid, belast met de functie van politiek secretaris. Verder was hij commissielid Samenleving van de gemeente Putten. Ook was hij webmaster. In de periode 1992-2000 was hij (interim-)bestuurslid van het Gereformeerd Politiek Verbond (GPV) Putten.

De heer Mars van de Meer    De heer Gerrit Grevengoed

Mevrouw Titia Meindertsma-Falkena    De heer Peter Brink