Uitroepteken   Coronavirus: alles over de maatregelen en onze dienstverlening.

Werkzaamheden Dorpsstraat naar voren gehaald; winkels blijven goed bereikbaar

De werkzaamheden aan de nutsleidingen in de Dorpsstaat starten op dinsdag 28 april in plaats van januari 2021. Door de huidige omstandigheden is er namelijk capaciteit over bij de nutsbedrijven. De werkzaamheden, die plaatsvinden in het kader van het centrumplan, beginnen ter hoogte van Restaurant De Heerdt. Er wordt in westelijke richting gewerkt tot aan de Weverstraat. Het vervangen van de leidingen neemt zo’n 4 tot 6 weken in beslag.

Planning in nauwe samenspraak met WCP

Het naar voren halen van de werkzaamheden heeft de gemeente Putten in nauw overleg gedaan met de winkeliersvereniging Putten (WCP). “Nu er door de coronacrisis minder publiek in het centrum is, zullen de werkzaamheden niet of nauwelijks hinder geven. Zowel Gemeente Putten als WCP zien dit als een mooie kans die we graag benutten”, aldus Joep van Stratum namens WCP.

Winkels goed bereikbaar voor winkelend publiek

Het winkelend publiek en de winkeliers ondervinden weinig hinder van de werkzaamheden. Bovendien wordt elke vrijdagmiddag de straat zoveel mogelijk dichtgemaakt, zodat bezoekers van het centrum daar tijdens de koopavond en op zaterdag geen hinder van ondervinden.

Als de maatregelen rondom het coronavirus daar aanleiding toe geven, kan er van de planning afgeweken worden. Uitgangspunt voor zowel Gemeente Putten als voor de winkeliersvereniging is het zo snel mogelijk gereed hebben van een aantrekkelijk en toegankelijk winkelcentrum.