Gemeente en huisartsen slaan handen ineen

De gemeente Putten en de huisartsen in Putten hebben de wens uitgesproken om hun samenwerking te versterken. Dit is te lezen in de intentieverklaring die wethouder Bert Koops en de voorzitter van de huisartsengroep, Dider Vermaas, op 12 april 2021 ondertekenden. Wethouder Koops noemt het “een belangrijke stap die ertoe bijdraagt dat inwoners de hulp blijven krijgen die ze nodig hebben.”

Toekomstbestendige ondersteuning en zorg

Er zijn veel uitdagingen waar huisartsen én gemeente beiden mee te maken hebben. Zoals de vergrijzing, de steeds complexere hulpvragen, eenzaamheid en de ondersteuning van mensen met psychosociale klachten. Daarnaast wordt de zorg steeds dichter in de buurt van inwoners georganiseerd, met huisartsen als spil in de zorg. De gemeente en de huisartsen willen deze uitdagingen niet naast elkaar, maar met elkaar aangaan. Wethouder Koops: “Zo kunnen we elkaars mogelijkheden volop benutten én kunnen we efficiënter en doelmatiger omgaan met het geld dat hiervoor beschikbaar is.”

Voorzitter van de huisartsengroep Dider Vermaas: “Als huisartsen vinden we het belangrijk om als partner op te trekken met de gemeente. De wijkmanager van Medicamus, onze regionale huisartsenorganisatie, heeft een rol gespeeld in het versterken van de verbinding met de gemeente en samen hebben we uitgewerkt wat nodig is. Een mooie ontwikkeling.”

Uitvoeringsagenda

De gemeente en de huisartsen gaan jaarlijks bekijken op welke gebieden zij elkaar kunnen versterken. Zij stellen elk jaar een uitvoeringsagenda vast waarin inhoudelijke thema’s en projecten worden opgenomen. Thema’s die centraal staan in de uitvoeringsagenda 2021 zijn: de ouderenzorg, de jeugdhulp, het bevorderen van een gezonde leefstijl en het tegengaan van eenzaamheid.

Verbreding lokale samenwerking

Op het gebied van zorg, ondersteuning en welzijn zoeken de gemeente en huisartsen de lokale verbinding. In de uitvoeringsagenda 2021 staan daarom al enkele projecten waar ook andere partijen in Putten een bijdrage aan zullen leveren.

20210413 Gemeente en huisartsen slaan handen ineen (foto ondertekening intentieverklaring) lr

Wethouder Bert Koops en de voorzitter van de huisartsengroep, Dider Vermaas, ondertekenen de intentieverklaring. Omringd door (v.l.n.r.) de huisartsen Ineke Weenink, Anouk Bettman en Marieke de Vries en de online aanwezige huisartsen.