Initiatieven voor windenergie langs de A28 beoordeeld door college

Het college van burgemeester en wethouders van Putten gaat verder met het initiatief voor Windpark Horst en Telgt voor zover dit het grondgebied van de gemeente Putten betreft. Dit initiatief draagt in potentie voor een belangrijk deel bij aan de doelstellingen op het vlak van grootschalige duurzame energie en de reductie van CO2. Het windpark is een initiatief van Prowind in samenwerking met buurtvereniging Horst en Telgt en energiecoöperatie Veluwe-Energie. Het gaat om 7 windmolens langs de A28 waarvan 6 op het grondgebied van Ermelo en 1 op het grondgebied van Putten.

Verkenning door procesregisseur

De gemeenten Ermelo en Putten hebben in 2019 en 2020 drie aanvragen voor de ontwikkeling van windparken ontvangen. Het betreffen twee ruimtelijke initiatieven die vrijwel geheel in de gemeente Ermelo liggen en een derde initiatief in de gemeente Putten. Namens de gemeenten Ermelo en Putten sprak een procesregisseur de afgelopen maanden met alle betrokken partijen. Daaruit bleek dat de twee initiatieven op (hoofdzakelijk) Ermelo’s grondgebied niet gezamenlijk ontwikkeld kunnen worden. Daarom hebben de gemeenten een keuze gemaakt voor één initiatief. Het initiatief van Prowind kreeg daarbij de voorkeur.

Windpark Horst en Telgt

Bij het initiatief van Prowind kunnen de meeste windmolens geplaatst worden. Daarom levert dit straks de grootste bijdrage aan de duurzaamheidsambities van de gemeenten. Bovendien heeft Prowind vanaf de start veel tijd geïnvesteerd in de samenwerking met omwonenden. Ook past dit initiatief binnen het zoekgebied “Nuldernauwkust” voor windenergie, zoals dat is opgenomen in de (concept) Regionale Energiestrategie Noord-Veluwe (RES).

Het plan moet nu verder uitgewerkt worden

De gemeenten Ermelo en Putten vragen aan Prowind, de buurtvereniging en de energiecoöperatie om het plan voor het windpark Horst en Telgt verder uit te werken. Daarbij valt te denken aan: participatie met omwonenden, geluid, ecologie, afstand tot de A28, landschap en recreatie. Als het plan aan alle eisen voldoet, kan de ruimtelijke procedure gestart worden. Uiteraard krijgen de inwoners van Ermelo en Putten dan ook de mogelijkheid om te reageren op het plan. Als dit alles leidt tot groen licht, kunnen de initiatiefnemers aan de slag met de bouw.

Andere initiatieven worden op een later moment beoordeeld

Het college van Putten heeft ook besloten om het initiatief Windpark Putten nu niet in behandeling te nemen. Dit initiatief ontstond als doorontwikkeling van het initiatief Voordijksewind, dat na beoordeling door de procesregisseur niet haalbaar bleek. Het nieuwe plan valt buiten het oorspronkelijke studiegebied en moet daarom apart worden beoordeeld. Daarmee wacht het college tot de RES Noord-Veluwe is vastgesteld (juli 2021) en het bovenregionaal afwegingskader klaar is. Dat afwegingskader wordt nu ontwikkeld ten gevolge van het onderzoek ‘Wind op en rondom de Veluwe’. Dat onderzoek liet namelijk zien dat er maar beperkt mogelijkheden zijn voor de ontwikkeling van windenergie op de Noord-Veluwe.