Welzijn Putten zoekt begeleiders voor vluchtelingen

Welzijn Putten is dringend op zoek naar Maatschappelijk Vrijwilligers. In de komende maanden komen er meerdere asielzoekers naar Putten, waar nog geen vrijwilliger voor beschikbaar is.

Wat gaat u doen?

U helpt een gezin of persoon bij de verhuizing vanuit het asielzoekerscentrum naar Putten. Ook biedt u steun bij het opbouwen van een leven in het dorp. Concreet betekent dit dat u helpt bij het uitzoeken van meubels, het uitkiezen van een school en dat u meegaat naar bijvoorbeeld afspraken met de gemeente. Uw inzet draagt bij aan het ‘thuisgevoel’ in Putten en het inburgeren.

Tijdsbesteding

Gemiddeld vraagt dit een dagdeel per week. In een periode van 6 maanden bouwt u het contact af naar zelfstandigheid.

Begeleiding

U staat er niet alleen voor. Tijdens het hele proces wordt u ondersteund door de coördinator van Welzijn Putten. Ook zijn er trainingsmogelijkheden zodat u de taak goed aan kunt.

Meer informatie en/of aanmelden

Welzijn Putten
Janne-Marie Everts
(0341) 357 078
jmeverts@welzijnputten.nl
www.welzijnputten.nl