Fotograferen van woningen in het buitengebied

De gemeente is verantwoordelijk voor de waardebepaling van alle onroerende zaken. Dit is geregeld in de Wet WOZ (Waardering Onroerende Zaken). De waarden worden jaarlijks vastgesteld en gebruikt als basis voor de aanslag onroerende zaakbelastingen. Ook de Belastingdienst en het Waterschap gebruiken de waarden voor hun heffingen. Hulpmiddelen bij de taxaties zijn onder andere bouwtekeningen, luchtfoto’s en foto’s van de voorzijde van panden. De laatstgenoemde foto's worden ook gebruikt op het taxatieverslag.

De beschikbare foto’s zijn inmiddels al weer enkele jaren oud en niet altijd meer actueel door aan- of verbouw. Daarom worden de komende weken vele objecten opnieuw gefotografeerd. De woningen in het buitengebied worden de komende periode allemaal gefotografeerd, hierna zullen ook andere delen van Putten aan bod komen.

De meeste foto’s worden vanaf de openbare weg gemaakt. Om een duidelijke foto te verkrijgen kan het, met name in het buitengebied, nodig zijn dat de fotograaf uw erf even wil betreden. Wij vragen hiervoor uw medewerking.

Legitimatie en informatie

De fotograaf is in het bezit van een door de gemeente getekend legitimatiebewijs. U kunt daar altijd naar vragen als hij of zij bij u in de straat bezig is. Voor eventuele vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de gemeente Putten via telefoonnummer (0341) 359 751 of (0341) 359 752.