Gemeenteraad vergadert donderdag 5 september weer in de Raadzaal

Vanaf donderdag 5 september vinden alle raads- en commissievergaderingen weer plaats in de Raadzaal van het gemeentehuis aan het Fontanusplein 1.

De eerste vergadering is de raadsvergadering op donderdag 5 september en begint om 19.30 uur. Op de agenda staat onder andere het voorstel van de SGP om Ewoud ’t Jong (51) te benoemen als nieuwe wethouder van de gemeente Putten. Belangstellenden zijn van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.