Heeft u de veiligheidsmonitor al ingevuld?

Hoe ervaart u de veiligheid en leefbaarheid in uw buurt? Mogelijk heeft u per post een uitnodiging van I&O Research ontvangen om de vragenlijst van de veiligheidsmonitor in te vullen. In de gemeente Putten zijn 2.395 willekeurig gekozen inwoners voor het onderzoek geselecteerd.

Veiligheidsmonitor is een onderzoek naar criminaliteit, onveiligheid, buurtproblemen en het optreden van gemeente en politie bij u in de buurt. Door uw mening te geven, draagt u bij aan de leefbaarheid en veiligheid in uw buurt.

De gemeente gebruikt de uitkomsten van dit onderzoek bij het vormgeven en beoordelen van haar veiligheidsbeleid. Voor de betrouwbaarheid van het onderzoek is het belangrijk dat zoveel mogelijk inwoners die benaderd worden, meedoen aan het onderzoek. 

Dit onderzoek wordt op gemeentelijk en op landelijk niveau uitgevoerd. Het gemeentelijk onderzoek begint omstreeks vrijdag 23 augustus. Deelname aan het onderzoek kan via internet of schriftelijk. In de loop van de jaren is het onderzoek al in meer dan 300 Nederlandse gemeenten uitgevoerd. De resultaten zijn medio maart 2020 bekend.