Bekijk de terugkoppeling van uw inbreng voor het Meerjarenplan Samenleving

In april nodigden wij u – inwoners en maatschappelijke partners – uit om een vragenlijst in te vullen en deel te nemen aan rondetafelgesprekken. Meer dan 200 mensen maakten gebruik van de mogelijkheid om mee te denken over ‘Samen leven in Putten’. Hartelijk bedankt voor uw bijdrage! Dit verwerken wij in het Meerjarenplan Samenleving 2023-2026.

In huis-aan-huisblad De Puttenaer van woensdag 13 juli 2022 publiceren wij twee pagina’s waarin wij de uitkomsten met u delen. U kunt deze pagina’s op onze website ook als PDF-bestand downloaden.

Bent u benieuwd naar de terugkoppeling? En het vervolg? Kijk dan op www.putten.nl/samen.