Informatie voor ondernemers

Websites met actuele informatie voor ondernemers, crisisnummer, informatie over werktijdverkorting en meer.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) in verband met coronavirus

Heeft u door het uitbreken van het coronavirus te maken met financiële problemen en kunt nu niet meer voorzien in de noodzakelijke kosten van het bestaan? Dan kunt u mogelijk in aanmerking komen voor een tijdelijke overbruggingsregeling. Deze tijdelijke ondersteuning geldt voor zelfstandig ondernemers (zowel met als zonder personeel) die in de knel komen door de coronacrisis.

Lees meer & aanvragen

 

Noodpakket banen en economie 2.0

Op 20 mei heeft de rijksoverheid de nieuwe en verlengde ondersteuningsmaatregelen voor ondernemers bekend gemaakt:

  • Verlenging een aanpassing regeling tegemoetkoming loonkosten (NOW).
  • Verlenging en aanvullende voorwaarden Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo).
  • Nieuwe regeling: tegemoetkoming vaste lasten MKB. Voor getroffen sectoren uit de TOGS regeling.
  • Verlenging belastingmaatregelen.

De extra, verruimde of meer toegankelijke kredietverlening en -garanties uit het eerste noodpakket lopen door.

Meer informatie ondersteuningsmogelijkheden

 

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS)

De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) is 1 van de 9 noodmaatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De TOGS is voor ondernemers die directe schade ondervinden van diverse kabinetsmaatregelen om het COVID-19 virus in te dammen. Gedupeerde ondernemers ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 om hun vaste lasten te kunnen betalen.

 

Uitstel van betaling gemeentelijke belastingen voor ondernemers in Putten

In verband met de huidige omstandigheden heeft de gemeente Putten de betaling gemeentelijke belastingen voor ondernemers uitgesteld. Daarnaast wijzigt de gemeente het opleggen van aanslagen toeristenbelasting. 

 

Crisisnummer: 0800-2117

MKB-Nederland, VNO-NCW en PZO-ZZP hebben samen met de Kamer van Koophandel een coronaloket geopend voor ondernemers met vragen. Bij dit loket vind je informatie die kan helpen bij vragen over welke regelingen er bestaan, hoe je moet handelen in bepaalde gevallen en wat aanbevolen is om nu te doen. Het loket is ook telefonisch te bereiken via telelefoonnummer 0800 2117 (op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur). Let op: Het is erg druk aan de telefoon.

 

Verdere informatie

Vragen voor werkgevers, ondernemers en zelfstandingen

Vragen voor werknemers

 

Information in English

 

Stop criminele weldoeners in de horeca

Veel horecaondernemingen hebben grote financiële problemen door de coronacrisis. Daarom is het juist nu voor criminelen interessant om in de horeca te investeren. De grote contante geldstromen die in de horeca normaal zijn, maken het mogelijk om geld wit te wassen en bijvoorbeeld drugshandel of illegaal gokken te faciliteren.
Ze bieden ondernemers in nood een ‘reddingsplan’ met snel contant geld, wat aantrekkelijk lijkt, maar je loopt een groot risico als er vervolgens dit soort illegale activiteiten in jouw zaak plaatsvinden. Zo kun je juridisch aansprakelijk worden gesteld voor de strafbare feiten die in jouw pand of onder de vlag van jouw onderneming gepleegd worden. Je pand kan worden gesloten en de vergunning ingetrokken. Ook deinzen criminelen niet terug voor geweld en bedreiging. Bedenk altijd: je kunt maar één keer nee zeggen!

 

Komt u er niet uit?

Neem dan contact op met de gemeente Putten via telefoonnummer (0341) 359 611.