Uitroepteken   Coronavirus: alles over de maatregelen en onze dienstverlening.

Informatie voor ondernemers

Websites met actuele informatie voor ondernemers, crisisnummer, informatie over werktijdverkorting en meer.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) in verband met coronavirus

Heeft u door het uitbreken van het coronavirus te maken met financiële problemen en kunt nu niet meer voorzien in de noodzakelijke kosten van het bestaan? Dan kunt u mogelijk in aanmerking komen voor een tijdelijke overbruggingslening. Deze tijdelijke ondersteuning geldt voor zelfstandig ondernemers (zowel met als zonder personeel) die in de knel komen door de coronacrisis.

Lees meer & aanvragen

 

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS)

De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) is 1 van de 9 noodmaatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De TOGS is voor ondernemers die directe schade ondervinden van diverse kabinetsmaatregelen om het COVID-19 virus in te dammen. Gedupeerde ondernemers ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 om hun vaste lasten te kunnen betalen.

 

Uitstel van betaling gemeentelijke belastingen voor ondernemers in Putten

In verband met de huidige omstandigheden heeft de gemeente Putten de betaling gemeentelijke belastingen voor ondernemers uitgesteld. Daarnaast wijzigt de gemeente het opleggen van aanslagen toeristenbelasting. 

 

Coronavirus: kabinet neemt pakket nieuwe maatregelen voor banen en economie

Het kabinet heeft op dinsdag 17 maart 2020 besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Doel is om naast onze gezondheid ook onze banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. Dit pakket biedt, zo lang als nodig is, maandelijks voor miljarden euro’s aan steun. De maatregelen zorgen ervoor dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen, bieden zelfstandigen een overbrugging en maken via versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden mogelijk dat geld in de bedrijven blijft.

 

Crisisnummer: 0800-2117

MKB-Nederland, VNO-NCW en PZO-ZZP hebben samen met de Kamer van Koophandel een coronaloket geopend voor ondernemers met vragen. Bij dit loket vind je informatie die kan helpen bij vragen over welke regelingen er bestaan, hoe je moet handelen in bepaalde gevallen en wat aanbevolen is om nu te doen. Het loket is ook telefonisch te bereiken via telelefoonnummer 0800 2117 (op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur). Let op: Het is erg druk aan de telefoon.

 

Verdere informatie

Vragen voor werkgevers, ondernemers en zelfstandingen

Vragen voor werknemers

Werktijdverkorting vanwege coronavirus
Heeft het coronavirus invloed op uw bedrijf en heeft u daardoor tijdelijk minder werk? Werktijdverkorting, ofwel deeltijd WW, kan dan een oplossing bieden. Uw werknemers krijgen dan voor de niet-gewerkte uren een uitkering via het UWV.

  • Let op, werktijdverkorting is uitdrukkelijk bedoeld als tijdelijke oplossing. Werktijdverkorting kan dan ook alleen maar betrekking hebben op een periode tussen 2 en 24 weken
  • Bij een verwachte langere duur wordt geen vergunning afgegeven. Ook moet naar verwachting minstens 20% van de arbeidscapaciteit niet worden benut

Meer informatie vindt u op de website van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het UWV.

 

Information in English

 

Komt u er niet uit?

Neem dan contact op met de gemeente Putten via telefoonnummer (0341) 359 611.