December 2019

 • Jaarwisselingsinterview met burgemeester H.A. Lambooij

  23 december 2019

  Wel of geen vuurwerkvrije zones? Hoe zorg je ervoor dat vreugdevuren ook echt vreugdevuren blijven? Wat te doen met aloude tradities als het carbidschieten? En hoe hou je inbrekers buiten de deur? De jaarwisseling is een veelbesproken thema, ook in Putten. Burgemeester Lambooij blikt vooruit op de jaarwisseling 2019-2020.

 • Holocaustmonument Levenslicht ook in Putten te zien

  23 december 2019

  Op 27 januari 2020 is het 75 jaar geleden dat concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz werd bevrijd. Over heel de wereld wordt daar bij stilgestaan. Om ook stil te staan bij de Holocaustslachtoffers uit Putten, is van 22 januari tot en met 1 februari het tijdelijke Holocaustmonument Levenslicht te zien in de publiekshal van het gemeentehuis, Fontanusplein 1.

 • 100-dagen interview met wethouder 't Jong

  23 december 2019

  Op 5 september 2019 koos de gemeenteraad van Putten Ewoud ’t Jong (SGP) tot wethouder van de gemeente Putten. Dit als opvolger van Nico Gerritsen die tussentijds terugtrad vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Inmiddels is ’t Jong (52) ruim 100 dagen wethouder. Een goed moment om een eerste balans op te maken.

 • Putten-Zuid en Husselsesteeg in beeld als toekomstige woningbouwlocaties

  20 december 2019

  Het college van burgemeester en wethouders van Putten wil in 2020 een ontwikkelingsvisie opstellen voor de realisatie van woningbouw op de locaties Putten-Zuid en Husselsesteeg. Daarmee zijn beide locaties nadrukkelijk in beeld voor het bouwen van woningen ná realisatie van de nieuwbouwwijk Rimpeler medio 2022.

 • Landbouwnetwerk Salentein van start

  19 december 2019

  Landbouwnetwerk Salentein is dinsdagavond 17 december officieel van start gegaan. In de Veenderhoeve in De Klomp bekrachtigden de partners van het netwerk de samenwerking tijdens een feestelijke bijeenkomst. Ook de website van het landbouwnetwerk werd gelanceerd. Agrarische ondernemers, industrie, overheden, financiers en kennisinstellingen (onderzoek en onderwijs) doen mee. Samen werken ze aan een toekomstbestendig, vitaal agrarisch ondernemerschap. Gina van Elten (LTO Gelderse Vallei): “Ik ben blij dat ik boer ben in deze regio.”

 • Kerstbomeninzamelactie voor jongeren

  19 december 2019

  De gemeente Putten organiseert weer een kerstbomeninzamelactie voor Puttense jongeren tot 15 jaar. Ieder jaar doen jongeren hun best om zoveel mogelijk kerstbomen in te zamelen. Voor iedere ingeleverde boom ontvangen ze € 0,50 en een lot. Als ze het lot invullen en inleveren maken ze kans op mooie prijzen.

 • Gewijzigde dienstverlening rondom de feestdagen

  19 december 2019

  Door de kerstdagen en de jaarwisseling zijn er wijzigingen in onze dienstverlening.

 • College van B en W ondersteunt initiatief van buurt tot instellen vuurwerkvrije zone

  19 december 2019

  Het gebied De Laak-Julianalaan-Postweg in Putten geldt tijdens de komende jaarwisseling als een vuurwerkvrije zone. Dat hebben de bewoners van het gebied met elkaar afgesproken. Het college van burgemeester en wethouders ondersteunt dit initiatief van de buurt. Dit met de aantekening dat het niet om een formeel collegebesluit gaat; de gemeente legt geen formeel verbod op.

 • Afgesloten tijden de jaarwisseling...

  19 december 2019

  Afvalcontainers, afvalbakken en hondenpoepbakken gaan op slot tijdens de jaarwisseling.

 • Sarian pleit voor meer acceptatie van mensen met verward gedrag

  21 november 2019

  Sinds zijn pubertijd heeft haar zoon de diagnose schizofrenie. Twintig jaar later raakt het haar nog als ze er over praat. Sarian Verbaak (64 jaar) pleit voor meer acceptatie van mensen met verward gedrag. Mét aandacht voor de naasten van deze mensen. “Het is mijn missie geworden. We moeten door de vooroordelen heen breken. Dat kan alleen maar als mensen weten hoe de vork in de steel zit.”

 • Welkom op onze nieuwjaarsbijeenkomst op donderdag 2 januari 2020

  17 december 2019

  Het gemeentebestuur van Putten nodigt iedereen, van jong tot oud, van harte uit voor de nieuwjaarsbijeenkomst op donderdag 2 januari 2020 vanaf 19.30 uur in het gemeentehuis. De nieuwjaarsbijeenkomst is voor inwoners, bedrijven en instellingen van Putten de gelegenheid om elkaar het beste toe te wensen voor het nieuwe jaar.

 • Frituurvet en olie: niet door de gootsteen of wc

  17 december 2019

  Kerst en oud en nieuw zijn momenten in het jaar waarop veel mensen vet gebruiken: tijdens het gourmetten, bij het maken van frituurhapjes of bij het bakken van oliebollen. Spoel dit vet niet door de gootsteen of wc. Dat is de boodschap die de gemeente Putten en het Waterschap Vallei en Veluwe uitdragen tijdens de komende feestdagen.

 • Tarief 2020 eigen bijdrage Wmo

  06 januari 2020

  Ontvangt u hulp of ondersteuning van de gemeente Putten? Bijvoorbeeld hulp bij het huishouden, begeleiding of een hulpmiddel? Dit valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In de meeste gevallen betaalt u hiervoor een eigen bijdrage.

 • Naturalisatiebijeenkomst nieuwe Nederlanders

  17 december 2019

  “U heeft letterlijk en figuurlijk grenzen overwonnen”. Dat zei burgemeester Lambooij op maandag 16 december in de Mariahoeve tijdens de jaarlijkse naturalisatieceremonie. Bij de ceremonie waren 18 ‘nieuwe’ Nederlanders aanwezig die hebben deelgenomen aan een intensief inburgeringstraject.

 • Val op in het donker en bij regenachtig weer

  19 december 2019

  De donkere dagen voor kerst zijn aangebroken. Het is vaak mistig of regenachtig. Het zicht is dan slechter. In dit soort weersomstandigheden krijgen veel fietsers haast. Die combinatie maakt u als fietser extra kwetsbaar in het verkeer, waarschuwt de politie. Goede fietsverlichting wordt dan belangrijk voor uw veiligheid. Automobilisten en andere weggebruikers zien fietsers mét licht sneller. Die zichtbaarheid kan het verschil betekenen tussen wel of niet botsen.

 • Laatste luierzakken in de verkoop

  19 december 2019

  De gemeente Putten stopt per 1 januari 2020 met de proef voor de gescheiden inzameling van luiers. Dit betekent dat u luiers in de toekomst in de blauwe zak moet aanbieden.

 • Wij helpen u graag! (deel 9)

  19 december 2019

  De afgelopen maanden hebben wij in deze rubriek aandacht besteed aan de gewijzigde dienstverlening van de gemeente Putten. Sinds de opening van het vernieuwde gemeentehuis zijn er ruimere openingstijden en is de dienstverlening verbeterd. En voor veel vragen kunt u nu terecht bij de Servicebalie. Voorlopig is dit het laatste artikel in deze rubriek.

 • Rijbewijs met automatisch toegekende vakbekwaamheid (code 95) vervangen of vernieuwen

  12 december 2019

  Mensen met een C en/of D rijbewijs die vanwege hun leeftijd (geboren voor 1 juli 1955) een vrijstelling hebben gekregen van verplichtingen die voortvloeien uit de Europese richtlijn Vakbekwaamheid Bestuurders (2003/59) en waarvan het rijbewijs na 1 april 2020 verloopt, hebben van het ministerie van IenW een brief ontvangen. Het gaat in totaal om ca. 24.000 personen.

 • Verspreiding Gemeentegids 2020 via afhaalpunten

  11 december 2019

  In 2020 verschijnt er weer een gemeentegids. We verspreiden de gemeentegids begin februari via 11 verschillende locaties in de gemeente Putten. In tegenstelling tot voorgaande jaren verspreiden wij de gemeentegids dus niet langer huis-aan-huis. De exacte uitgiftedatum van de gemeentegids is nog niet bekend. Zodra deze bekend is informeren wij u hierover via de Informatiepagina, website, Facebook en Twitter. Zo weet u precies wanneer u een exemplaar kunt afhalen.

 • Afvalkalender 2020: laatste papieren editie

  11 december 2019

  Binnenkort ontvangt u de Afvalkalender 2020. Dit is de laatste afvalkalender die we huis-aan-huis op papier uitdelen. Veel inwoners maken al gebruik van de website www.mijnafvalwijzer.nl of de Afvalwijzer app van AddComm. Wijzigingen gedurende het jaar zijn voor de gemeente online makkelijk door te voeren. Zo heeft u via www.mijnafvalwijzer.nl en via de app altijd de juiste informatie.

 • Wij helpen u graag! (deel 8)

  11 december 2019

  Dit artikel maakt onderdeel uit van de serie ‘Wij helpen u graag!’. Hierin vertellen wij over de gewijzigde dienstverlening in het vernieuwde gemeentehuis. Sinds de opening van het vernieuwde gemeentehuis zijn er ruimere openingstijden en is de dienstverlening verbeterd. En voor veel vragen kunt u nu terecht bij de Servicebalie.

 • Risico sociale uitsluiting kinderen

  11 december 2019

  Op dit moment leven er steeds meer gezinnen met een laag inkomen. Dit zorgt voor een situatie waarin er dagelijkse spanning is over het al dan niet kunnen voorzien in de eerste levensbehoeften.

 • Dekkings- en spreidingsplan brandweer valt slecht bij gemeenteraad van Putten

  06 december 2019

  Het nieuwe dekkings- en spreidingsplan van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG) voor de brandweer valt slecht bij de voltallige gemeenteraad van Putten. Op basis van dit plan zou Putten 1 van de 2 tankautospuiten kwijtraken.

 • Vernieuwd fietspad Zeedijk officieel geopend

  05 december 2019

  Het vernieuwde fietspad op de Zeedijk is op donderdag 5 december officieel geopend. Wethouder Koekkoek van de gemeente Putten verrichtte de openingshandeling samen met collega-wethouder Oosterwijk van de gemeente Nijkerk. Het opknappen van het fietspad is financieel mede mogelijk gemaakt door subsidie van Provincie Gelderland.

 • Toegang tot jeugdhulp verandert vanaf 1 januari 2020

  04 december 2019

  Vanaf 1 januari 2020 is niet langer Buurtzorg Jong verantwoordelijk voor de toegang tot de jeugdhulp, maar de gemeente Putten. Buurtzorg Jong richt zich vanaf dat moment in hoofdzaak op het begeleiden van cliënten binnen de jeugdzorg.

 • Justin: “Niemand verwacht van mij dat ik op straat heb geleefd”

  21 november 2019

  Justin (32 jaar) heeft in het verleden te maken gehad met criminaliteit en verslavingsproblematiek. Toen hij in 2010 voor zijn vriendin van Harderwijk naar Zeewolde verhuisde, kon hij dat verleden achter zich laten. Het ging goed totdat zijn vriendin ziek werd. Na drie jaar overleed zij aan borstkanker en stond Justin er alleen voor.

 • Wij helpen u graag! (deel 7)

  02 december 2019

  Dit artikel maakt onderdeel uit van de serie ‘Wij helpen u graag!’. Hierin vertellen wij over de gewijzigde dienstverlening in het vernieuwde gemeentehuis. Sinds de opening van het vernieuwde gemeentehuis zijn er ruimere openingstijden en is de dienstverlening verbeterd. En voor veel vragen kunt u nu terecht bij de Servicebalie.

 • Straatnaambord Boswachter Kieftpad onthuld

  03 december 2019

  De Lijsterbeslaan in het Putterbos heet voortaan het Boswachter Kieftpad. Peter Kieft (1907-1984) was een bekend en geliefd beheerder en toezichthouder in het Putterbos gedurende 54 jaar. Zaterdag 30 november werd het nieuwe straatnaambord onthuld in aanwezigheid van kinderen, klein- en achterkleinkinderen, leden van de straatnamencommissie en buurtbewoners.

 • Rijbewijs 75-plussers tijdelijk met maximaal 1 jaar verlengd

  02 december 2019

  Vanaf 1 december 2019 mogen 75-plussers onder bepaalde voorwaarden tijdelijk blijven rijden met een verlopen rijbewijs. De regeling geldt tot 31 december 2020.