Naturalisatiebijeenkomst nieuwe Nederlanders

“U heeft letterlijk en figuurlijk grenzen overwonnen”. Dat zei burgemeester Lambooij op maandag 16 december in de Mariahoeve tijdens de jaarlijkse naturalisatieceremonie. Bij de ceremonie waren 18 ‘nieuwe’ Nederlanders aanwezig die hebben deelgenomen aan een intensief inburgeringstraject.

Tijdens de ceremonie gaf burgemeester Lambooij aan trots te zijn op de nieuwe Nederlanders. Ook gaf hij aan dat aan het Nederlanderschap niet alleen rechten maar ook plichten zijn verbonden. “Niemand verwacht van u dat u uw verleden en herkomst vergeet als u zich in een nieuw land vestigt. Tegelijkertijd hoort u de Nederlandse samenleving te respecteren”.

De naturalisatieceremonie is gekoppeld aan de datum van 15 december: Koninkrijksdag. Op die dag wordt jaarlijks herdacht dat Koningin Juliana in 1954 het Statuut voor het Koninkrijk tekende. Omdat de 15e december dit jaar op een zondag viel, vond de naturalisatiebijeenkomst dit keer op maandag 16 december 2019 plaats.