Putten-Zuid en Husselsesteeg in beeld als toekomstige woningbouwlocaties

Het college van burgemeester en wethouders van Putten wil in 2020 een ontwikkelingsvisie opstellen voor de realisatie van woningbouw op de locaties Putten-Zuid en Husselsesteeg. Daarmee zijn beide locaties nadrukkelijk in beeld voor het bouwen van woningen ná realisatie van de nieuwbouwwijk Rimpeler medio 2022.

Planontwikkeling

Voor Putten-Zuid wordt gedacht aan de realisatie van tenminste 250 woningen. Voor de Husselsesteeg gaat het om de bouw van 100 tot 120 woningen. Voor het opstarten van de planontwikkeling vraagt het college de raad een bedrag van € 300.000 beschikbaar te stellen. Dit voorstel staat geagendeerd voor de vergadering van de gemeenteraad van 13 februari 2020.

Grote behoefte aan woningen

“Er is een grote behoefte aan woningen in Putten”, zo geeft wethouder Roelof Koekkoek aan. “We hebben de ambitie om jaarlijks 120 woningen te bouwen. Dat is een ambitieuze opgave. Onze huidige nieuwbouwlocatie Rimpeler loopt inmiddels behoorlijk vol. Om stagnatie te voorkomen hopen wij in 2023, uiterlijk 2024, nieuwe woningbouwlocaties beschikbaar te hebben”.

Putten-Zuid

Het college vindt dat het gebied Putten-Zuid goed aansluit bij de bestaande ruimtelijke structuur van het dorp. Het gebied heeft nu voor een belangrijk deel een agrarische bestemming. “Putten-Zuid is een hele logische optie. Putten geldt als een compact dorp. Dat houden wij zo op die manier”, zo geeft Koekkoek aan. De op te stellen ontwikkelingsvisie moet een nader inzicht geven in de mogelijkheden en eventuele onmogelijkheden om te kunnen bouwen in Putten-Zuid.

Husselsesteeg

Het tweede plangebied ligt ten zuiden van de Husselsesteeg en ten westen van de provinciale weg N798. Koekkoek: “Dit gebied sluit ruimtelijk goed aan op de Stationsstraat. En net als bij Putten-Zuid sluit het goed aan bij de ruimtelijke structuur van het dorp Putten. Het plangebied kent nu een, in hoofdzaak, agrarische bestemming.