Rijbewijs met automatisch toegekende vakbekwaamheid (code 95) vervangen of vernieuwen

Mensen met een C en/of D rijbewijs die vanwege hun leeftijd (geboren voor 1 juli 1955) een vrijstelling hebben gekregen van verplichtingen die voortvloeien uit de Europese richtlijn Vakbekwaamheid Bestuurders (2003/59) en waarvan het rijbewijs na 1 april 2020 verloopt, hebben van het ministerie van IenW een brief ontvangen. Het gaat in totaal om ca. 24.000 personen.

Die vrijstelling is in 2015 geschrapt, maar er zijn nog steeds mensen die code 95 hebben. Zij hebben hun rijbewijs voor het laatst in de periode 2010-2013 verlengd, voor een periode van 10 jaar. Door middel van een wetswijziging die waarschijnlijk per 1 april 2020 in werking treedt eindigt de looptijd van de code 95, tenzij men alsnog de verplichte nascholing heeft gedaan. Mensen die deze nascholing niet hebben gedaan en geen beroepschauffeur zijn worden na die datum geacht hun rijbewijs om te wisselen of vervroegd te vernieuwen.

Dat is een verplichting als een code op het rijbewijs niet meer geldig is. Zodra meer duidelijkheid bestaat over de datum van inwerkingtreding zal er opnieuw een brief naar de doelgroep worden gestuurd.

Beroepsvrijstellingen voor code 95

Sommige beroepsbestuurders hoeven geen code 95 te halen. De beroepsbestuurders met een vrijstelling voor code 95 vind je bij de Inspectie Leefomgeving en Transport. Deze beroepsvrijstellingen vervallen niet. Wel moeten deze beroepsbestuurders hun rijbewijs vernieuwen of vervangen.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.